Preferencyjne kredyty na zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła, elektrowni wiatrowych, kolektorów słonecznych, czy kotłów na biomasę, oferowane w ramach Programu Prosument, będą dostępne w Banku Ochrony Środowiska od 24 kwietnia 2015 r. 

 
Przesunięcie terminu startu Programu o ponad dwa tygodnie jest odpowiedzią Banku na postulaty branży – przedstawicieli rynku mikroinstalacji OZE, uczestniczących 26 marca 2015 r. w „Dyskusji otwartej nad uwarunkowaniami wdrożenia programu Prosument”, zorganizowanej w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
 
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Bank Ochrony Środowiska z wyprzedzeniem opublikuje na swojej stronie zasady dotyczące przyjmowania wniosków wraz z niezbędnymi dokumentami. Naszym celem jest zachowanie pełnej transparentności i umożliwienie wszystkim zainteresowanym: Klientom, Producentom, Wykonawcom, przygotowanie się do złożenia dokumentacji umożliwiającej uruchomienie preferencyjnych kredytów na zakup i montaż instalacji objętych dopłatami w ramach Programu Prosument. 
 
Dostęp do kredytów udzielanych w ramach Programu Prosument będzie równy dla wszystkich zainteresowanych stron. 
 
Wnioski będą przyjmowane we wszystkich oddziałach Banku, a potwierdzenia przyjęcia wniosków będą drukowane z systemu elektronicznego.
 
Źródło: BOŚ Bank