Prosument zmienia taryfę. Czy obejmie go net-billing?

W kwietniu wchodzi w życie nowy system rozliczania prosumentów z energii wyprodukowanej w mikroinstalacji OZE. Net-billing obejmie przede wszystkim nowych prosumentów, którzy dokonają zgłoszenia instalacji po 1 kwietnia 2022 roku. Czy zmiana taryfy u prosumenta od następnego miesiąca przełoży się także na zmianę modelu rozliczeń?

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Wdrożenie net-billingu, czyli systemu wartościowego rozliczenia nadwyżki energii wyprodukowanej przez prosumenta, to gruntowna zmiana wprowadzona w ramach nowelizacji ustawy o OZE z dnia 29 października 2021 roku. Projekt ustawy został przyjęty ostatecznie przez Sejm 2 grudnia 2021 roku po burzliwych dyskusjach nad likwidacją systemu opustów, które relacjonowaliśmy na łamach GLOBEnergia.pl. 

Dotychczasowi prosumenci oraz ci, którzy do 31 marca 2022 roku złożą kompletny (!) wniosek do Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) o przyłączenie mikroinstalacji do sieci, pozostaną w systemie opustów, z którego będą mogli korzystać przez 15 lat. System net-billingu będzie dotyczyć tylko nowych prosumentów, którzy złożą wniosek o przyłączenie do sieci od 1 kwietnia 2022 roku. Nowe rozliczenie będzie dotyczyło wartości, a nie ilości - jak obecnie, energii elektrycznej i będzie dokonywane w złotówkach, a nie w kilowatogodzinach (kWh). 

Zmiana taryfy a net-billing. Czy prosument straci prawa do systemu opustów?

Po 1 kwietnia 2022 roku prosument rozliczający się w systemie opustów może podjąć decyzję o zmianie taryfy na bardziej korzystną dla siebie. Czy wówczas może stracić prawo do systemu opustów na rzecz net-billingu? Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Klimatu i Środowiska, nowe regulacje nie przewidują, aby okoliczność zmiany taryfy u prosumenta wpływała na zmianę systemu rozliczeń

- Dotychczasowi prosumenci, jak również ci, którzy wejdą do systemu do 31 marca 2022 roku, mają zagwarantowane prawa nabyte. Będą mogli korzystać z systemu opustów przez 15 lat od chwili wytworzenia w instalacji fotowoltaicznej i wprowadzenia do sieci elektroenergetycznej pierwszej kWh - czytamy na stronie resortu. 

Net-billing nie wprowadza dodatkowych obowiązków dla obecnych prosumentów, korzystających z systemu opustów, związanych z przekazywaniem jakichkolwiek oświadczeń w sprawie dalszego funkcjonowania na tych zasadach.

Należy pamiętać, że dla nabycia prawa do systemu opustu nie ma znaczenia wymiana licznika, przyłączenie mikroinstalacji, wytworzenie energii elektrycznej oraz przekazanie jej do sieci. Resort podkreśla, że są to czynności techniczne, które wpłyną na moment rozpoczęcia działalności prosumenckiej, bez wpływu na nabycie prawa do rozliczania się w systemie opustu.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Zobacz również