Plany produkcyjne

Saule Technologies szacuje, że początkowa produkcja wyniesie 40 000 metrów kwadratowych produktów perowskitowych rocznie, natomiast na rok 2020 przewiduje się produkcję 200 000 metrów kwadratowych pojemności substratów rocznie w swoim zakładzie we Wrocławiu. Prototypowa linia produkcyjna będzie wytwarzała produkty o powierzchni do 1 metra kwadratowego.

Prototypowa linia produkcyjna

Założycielka i dyrektorka ds. technologii Olga Malinkiewicz mówi, że całe przedsiębiorstwo jest niesamowicie podekscytowane prognozami wyników. W IV kwartale 2019 r.
uruchomiona zostanie prototypowa linia produkcyjna, którą będzie stanowić modułowy system drukarek ukierunkowanych na produkcję pilotażową wynoszącą 40 000 metrów kwadratowych / rok. Jeżeli będzie możliwe osiągnięcie takich wyników w oddzielnym laboratorium wyposażonym w drukarki, to przeniesienie tego procesu na linię produkcyjną powinno przynieść jeszcze większy postęp. Na przyszły rok planowane jest rozszerzenie możliwości linii do drukowania 200 000 metrów kwadratowych / rok.

Fot. Drukarka do produkcji produktów perowskitowych, źródło: Saule Technologies

Rosnące zainteresowanie produktami

Pod koniec marca 2019 r. firma podała, że jej ogniwa perowskitowe osiągnęły wydajność konwersji 17,6%. David Forgacs, dyrektor ds. zarządzania wiedzą dodaje, że zaobserwował zwiększone zainteresowanie globalnych graczy z zakresu internetu rzeczy-firm telekomunikacyjnych, producentów czujników i gigantów technologicznych-za sprawą tego, że proponowane rozwiązania stają się atrakcyjne komercyjnie. Słabe i wewnętrzne warunki oświetleniowe oznaczają wyższą wydajność konwersji mocy i dłuższy okres eksploatacji perowskitowych ogniw fotowoltaicznych. Produkty Saule Technologies mają na celu umożliwienie w pełni autonomicznych urządzeń IoT, eliminując potrzebę regularnej wymiany baterii.

Redakcja GLOBEnergia