Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza do skorzystania z programu „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych” oraz „Modernizacja gospodarstw rolnych”.

 
Jak informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w dniach 31 marca do 29 kwietnia 2016 roku przeprowadzi nabór wniosków o bezzwrotne dotacje unijne w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych projektu. 
Informacja dotyczy osób fizycznych, które prowadzą gospodarstwa i zajmują się przetwórstwem produktów rolno-spożywczych. Dotacje obejmują rozbudowę, modernizację i przebudowę budynków i budowli w tym montaż instalacji PV i innych instalacji OZE. Wymaga się montaży nowych maszyn i urządzeń. 
 
Zatem aby skorzystać z możliwości aplikowania o dotacje do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Działanie 4.1 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych” typ operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” potencjalny Wnioskodawca do 29.04.2016 roku powinien posiadać już projekt techniczny instalacji PV lub innej OZE, warunki zabudowy oraz ewentualny audyt energetyczny aby jego wniosek o dofinansowanie miał optymalne szanse na pozyskanie dotacji.
 
To kolejny raz, kiedy gospodarstwa rolne mogą otrzymywać dofinansowanie na proekologiczne systemy. Przypomnijmy, że w ramach PROW w ubiegłym roku we wrześniu 121 gmin otrzymało dotacje w większości na poziomie 90% na montaż mikroinstalacji OZE.
 
Analizując poszczególne postępowania przetargowe wśród instalacji prosumenckich największym zainteresowaniem w gminach cieszyły się instalacje fotowoltaiczne, (90 z 121  gmin). 
Kilka gmin postawiło  w instalacje hybrydowe – jedna z gmin pokusiła się o hybrydę fotowoltaiki z małą elektrownią wiatrową. Większość instalacji hybrydowych to fotowoltaika z pompami ciepła. Kilka gmin wnioskowało o dofinansowanie inwestycji zarówno w pompy ciepła, kolektory słoneczne i fotowoltaikę – każda technologia z przeznaczeniem na inny typ budynku.
 
W nieco ponad 20 gminach wybrano tylko kolektory słoneczne, a jedynie w trzech gminach wnioskowano wyłącznie o dofinansowanie do pomp ciepła.
Analizując szczegóły postępowań przetargowych oceniono, że łączna moc zainstalowanych z tej edycji programu systemów fotowoltaicznych wyniosła ok 10 MW. 
 
Źródło: ARiMR, SBF Polska PV