Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę uchwaloną przez Sejm 31 lipca 2019 roku. Ustawa pozwoli między innymi na przedłużenie terminu składania oświadczeń o cenach energii do 13 sierpnia.

duda podpis

fot. PAP

Podpis Prezydenta

Jak poinformowało Ministerstwo Energii, Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych. Jej przepisy m.in. ustalają termin składania oświadczeń przez odbiorców energii na 13 sierpnia 2019 r.

Jakie oświadczenie?

Oświadczenie, o którym mowa w art. 5 ust. 1b ustawy, powinni złożyć odbiorcy końcowi spoza gospodarstw domowych, niebędący średnimi i dużymi przedsiębiorcami. Innymi słowy oświadczenie dotyczy odbiorców spoza z tzw. Grupy G.

Zgodnie z intencją ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. ci odbiorcy będą mieli możliwość zostać beneficjentami zamrożenia cen energii elektrycznej również w II połowie 2019 r. Warunkiem jest złożenie oświadczenia przedsiębiorstwu energetycznemu, które jest stroną ich umowy sprzedaży energii elektrycznej.

Uprawnieni do złożenia oświadczenia są:

  • mikro i mali przedsiębiorcy
  • szpitale
  • jednostki sektora finansów publicznych (w tym samorządy) i inne państwowe jednostki organizacyjne, nieposiadające osobowości prawnej
  • rolnicy będący mikro i małymi przedsiębiorcami (rolnicy i przedsiębiorstwa sektora rolnego mają zagwarantowane takie same warunki jak inni przedsiębiorcy).

Minister Energii jednocześnie potwierdza, że odbiorcy w gospodarstwach domowych (tzw. Grupa G) nie muszą składać oświadczeń, o których mowa wyżej, ponieważ ustawa „o cenach prądu” gwarantuje im w 2019 r. uprawnienie do cen z 2018 r. bez konieczności podejmowania takich działań.

Zarówno PGE jak i Enea informują, że do 13 sierpnia przyjmują oświadczenia odbiorcy końcowego. W przypadku przesyłania oświadczenia drogą listowną, standardowo ważna jest data stempla pocztowego.

Źródło: Ministerstwo Energii

Redakcja GLOBEnergia