Przedpłata w programie Czyste Powietrze PLUS! Dotacje wyższe o 10 tys.

Chcesz wymienić piec lub kocioł na bardziej ekologiczne i oszczędne źródło ciepła? Na wymianę kopciucha możesz dostać teraz więcej! Wszystko to w ramach programu Czyste Powietrze Plus. Od 15 lipca 2022 r. rozszerzono program Czyste Powietrze. Obecnie na wymianę kopciucha oraz kompleksową termomodernizację domu jednorodzinnego beneficjenci mogą liczyć na dofinansowanie wyższe o 10 tys. zł. W przypadku osób o niskich dochodach, maksymalna dotacja może wynieść nawet 79 tys. zł. Co jeszcze zmieniono w programie Czyste Powietrze?

Zdjęcie autora: Jakub Król

Jakub Król

Redaktor GLOBENERGIA

Podziel się

Zmiany w programie Czyste Powietrze

Zapewnienie środków na realizację programu na rzecz poprawy jakości powietrze w Polsce to nie wszystko. Sprawna dystrybucja środków wymaga ciągłych udoskonaleń programu. Od momentu uruchomienia programu Czyste Powietrze (wrzesień 2018 r.), był on wielokrotnie modyfikowany i poprawiany, aby realizacja założeń przebiegała jak najszybciej. MKiŚ i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wprowadzają kolejne zmiany w programie. Program pod umowną nazwą Czyste Powietrze Plus dzięki wprowadzonym zmianom ma być szybciej wdrażany i zgodnie z informacjami MKIŚ stanie się atrakcyjniejszy dla osób o niskich dochodach.

Wsparcie najmniej zarabiających 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska jako główny cel programu obrało likwidację zjawiska ubóstwa energetycznego w polskim społeczeństwie. Stąd w programie Czyste Powietrze Plus pojawiają się podwyższone kwoty dotacji dla najmniej zarabiających. Wsparcie finansowe będzie większe o 10 tys. zł. 

“Aktualizacja maksymalnych kwot dofinansowania pozwoli mniej zarabiającym beneficjentom na wykonanie szerszego zakresu prac” - dodaje Minister Klimatu i Środowiska, Anna Moskwa.

W programie wprowadzono również prefinansowanie. W praktyce oznacza to wypłatę zaliczki na poczet wydatków związanych z remontem. Zdaniem resortu Klimatu i Środowiska, prefinansowanie otworzy nowe możliwości przed osobami, które dotychczas nie miały dostatecznych środków na rozpoczęcie przedsięwzięcia. Przed rozszerzeniem programu Czyste Powietrze, dotacja była udzielana po wymianie kotła i po wykonaniu termomodernizacji.

10 tys. zł więcej

Osoby o niższych dochodach, uprawnione do podwyższonego i najwyższego poziomu wsparcia po obecnych zmianach będą mogły liczyć na dofinansowanie wyższe o 10 tys. zł. O prefinansowanie również mogą ubiegać się wyłącznie osoby z podwyższonego i najwyższego poziomu wsparcia. Po obecnych zmianach, maksymalna bezzwrotna dotacja w podwyższonym dofinansowaniu zwiększy się z 37 do 47 tys. zł. Górny pułap dofinansowania w części programu przeznaczonej dla osób o najniższych dochodach (najwyższy poziom dofinansowania) wzrośnie z 69 do 79 tys. zł.

Prefinansowanie

Dzięki prefinansowaniu, beneficjenci będą mogli z wyprzedzeniem otrzymać aż do 50 proc. przewidzianej kwoty dotacji. Pieniądze te nie trafią jednak bezpośrednio do beneficjentów. Właściwy wojewódzki oddział NFOŚiGW przekaże pieniądze na rachunek wykonawcy w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy o dofinansowanie. Dotychczas wypłata dotacji odbywała się w formie refundacji dopiero po zakończeniu części lub całości przedsięwzięcia. Stanowi to znaczne udogodnienie dla najuboższych wnioskodawców i ma pomóc im w podjęciu decyzji o rozpoczęciu modernizacji. 

“Chcemy, żeby wymianę pieca na ekologiczny oraz termo-remont domu można było przeprowadzić jeszcze szybciej niż do tej pory i na szerszą skalę.” - podsumowuje wiceszef NFOŚiGW, Paweł Mirowski.

Zdaniem wiceszefa NFOŚiGW, poprawa jakości powietrza w Polsce, poprzez wymianę źródeł ciepła na ekologiczne oraz przeprowadzenie termo-remontu będzie łatwiejsze do osiągnięcia, jeśli beneficjenci dostaną dotacje w wyższych kwotach. Przedstawiciel zaznacza, że duże znaczenie w realizacji tego celu ma także wprowadzenie prefinansowania, dzięki któremu wykonawcy robót otrzymają do dyspozycji połowę przyznanych pieniędzy niemal od ręki.

Warunki otrzymania podwyższonej dotacji i zaliczki na modernizację

Aby otrzymać dotację zwiększoną o 10 tys. zł. wnioskodawca musi należeć do grupy beneficjentów o najniższych dochodach. Fakt ten musi zostać potwierdzony stosownym zaświadczeniem o wysokości zarobków. 

Zaliczka trafi na konto wykonawcy

W przypadku prefinansowania, warunkiem wypłaty zaliczki ma być przesłanie wraz z wnioskiem o dotację umowy zawartej z wykonawcą na przeprowadzenie konkretnych prac zgodnych z zapisami programu. Ze ścieżki prefinansowania w Czystym Powietrzu Plus będą mogli skorzystać beneficjenci kwalifikujący się w programie do podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania. MKiŚ zaznacza, że w ramach realizowanego przedsięwzięcia możliwe będzie zawarcie do trzech umów z wykonawcami. Mogą one zostać dostarczone na etapie uzupełniania wniosku, na co wnioskodawca będzie miał 10 dni roboczych. Zaliczka w wysokości do 50 proc. najwyższej możliwej wysokości dotacji, przypadającej dla danego beneficjenta, będzie wypłacana bezpośrednio na konto wykonawcy.

Zmiany w programie Czyste Powietrze - czy będą skuteczne?

Polski Alarm Smogowy (PAS) przeanalizował zmiany wprowadzone w programie Czyste Powietrze. Nowa odsłona programu Czyste Powietrze nie przypadła do gustu organizacji działającej na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce. PAS zaznacza, że zmiany w Czystym Powietrzu wprowadzone od 15 lipca 2022 r. są jedynie pozorne i nieadekwatne do zmieniającej się sytuacji. 

“Długo oczekiwana reforma programu Czyste Powietrze "plus" to bubel.” - pisze na Twitterze Andrzej Guła - lider Polskiego Alarmu Smogowego (PAS).

Przepis na oszczędność węgla

Według szacunków PAS, program Czyste Powietrze może doprowadzić do zmniejszenia zużycia węgla w gospodarstwach domowych nawet o połowę. PAS zauważa, że gdyby kilka lat temu rząd zaczął na poważnie traktować efektywność energetyczną, to dziś zużycie węgla w gospodarstwach domowych nie wynosiłoby 9-11 mln ton rocznie, lecz mniej niż 5 mln.

"Nie musielibyśmy teraz desperacko szukać po świecie brakujących kilku milionów ton węgla" - dodaje Andrzej Guła, lider Polskiego Alarmu Smogowego.

Zdaniem PAS, MKiŚ i NFOŚiGW od 15 lipca 2022 r. wprowadza jedynie kosmetyczne zmiany w programie i nie zwiększa w wystarczający sposób wsparcia do ocieplenia domów. Główną zmianą jest zwiększenie maksymalnej dotacji o 10 tys. złotych dla gospodarstw domowych o najniższych dochodach. PAS zaznacza, że zmiana ta nie dotyczy zatem aż 70 proc. beneficjentów programu.

Źródło: MKiŚ, czystepowietrze.gov.pl, PAS.

Zdjęcie autora: Jakub Król

Jakub Król

Redaktor GLOBENERGIA