Podczas konferencji prasowej, przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki podali szczegóły nowelizacji ustawy o OZE. Nowelizowane są zapisy dotyczące wysokości taryf gwarantowanych dla prosumentów, czyli jednoczesnych producentów i konsumentów energii pochodzącej z niewielkich źródeł odnawialnych. 

 
Jak powiedział w piątek wiceminister gospodarki Jerzy Pietrewicz, proponowane zmiany są „dobre dla rynku, jego uczestników i dla regulatora, bowiem ograniczają obszar niepewności„. – podaje Gazeta Wyborcza. 
 
Taryfy gwarantowane do zmiany!
Ustawa wprowadziła obowiązek zakupu energii od mikroproducenta po stałej – przez 15 lat – cenie. Dla energii wiatrowej, słonecznej i hydroenergii o mocy do 3 kW to 75 gr za 1 kWh. O mocy od 3 kW do 10 kW dla energii pochodzącej z biogazu rolniczego to 70 gr za 1 kWh, biogazu z surowców pochodzących ze składowisk odpadów 55 gr za 1 kWh, biogazu pozyskanego z oczyszczalni ścieków – 45 gr za 1 kWh oraz dla hydroenergii, energii z wiatru i słońca – po 65 gr za 1 kWh. 
Jak podało dzisiaj Ministerstwo Gospodarki,  właściciel instalacji 3kW (dla domu jednorodzinnego) może otrzymać taryfę gwarantowaną w wysokości od 64 gr/kWh do 75 gr/kWh. Gwarancją jest zatem, że cena za energię nie będzie niższa niż 64 gr/kWh. Co zrobić, by otrzymać 75 gr/kWh? 
Trzeba uzasadnić, że ta stawka jest konieczna, wyliczając to na podstawie specjalnego algorytmu i pod groźbą kary podpisać oświadczenie. 
Jeśli Komisja Europejska stwierdzi, że pomoc była udzielona nielegalnie, może nakazać zwrot otrzymanego wsparcia, co miałoby bardzo negatywne skutki dla wszystkich beneficjentów” – zauważyło MG. 
 
Kolejne zapisy dotyczą tego, że Urząd Regulacji Energetyki zostanie zobowiązany do podawania liczby tych urządzeń, by wiedzieć, kiedy granice przyłączenia (300 MW instalacji do 3 kW i 500 MW instalacji do 10 kW) zostały osiągnięte. Prezes URE będzie miał uprawnienia kontrolne w stosunku do mikrowytwórców (prosumentów), a prosumenci będą zobowiązani do składania odpowiednich wniosków.
 
Więcej o technologiach OZE na i o grzechach głównych programu Prosument oraz Ustawy o OZE porozmawiamy na kolejnej edycji GLOBU PEŁNEGO ENERGII, która odbędzie się w dniach 26-28 maja 2015 w Poznaniu podczas Targów GREENPOWER.
 
ZAREJESTRUJ SIĘ! –TUTAJ
 
Czekamy na Ciebie w Poznaniu!