Przegląd instalacji – na czym polega? Czy jest obowiązkowy?

Przegląd mikroinstalacji fotowoltaicznej jest ustalany indywidualnie z właścicielem urządzenia. Serwis co do zasady realizowany jest w ramach usług posprzedażowej oferowanej przez firmę, która zamontowała mikroinstalację albo przez wyznaczony, specjalistyczny podmiot, wedle potrzeb inwestora. Przegląd realizowany jest nie tylko ze względów bezpieczeństwa, ale jest wymogiem utrzymującym gwarancję dla poszczególnych komponentów mikroinstalacji.

Tomasz Pudlik, projektant systemów fotowoltaicznych Solgen informuje w rozmowie z GLOBEnergia.pl że instalacja fotowoltaiczna podobnie jak każda instalacja elektryczna powinna zostać poddana obowiązkowemu, profesjonalnemu przeglądowi przynajmniej raz na 5 lat.

Co wchodzi w skład takiego przeglądu? Dokonywane jest wizualne sprawdzenie modułów, okablowania, falownika – czy nie są uszkodzone, poluzowane. Ponadto sprawdzane są zabezpieczenia stało- i zmiennoprądowe. Przegląd obejmuje także przeprowadzenie pomiarów kontrolnych i sprawdzenie trasy AC i DC.

Jaka powinna być częstotliwość wykonywania ogólnych przeglądów? Pudlik informuje, że większość z nich może być bez problemu zrealizowana przez inwestora wedle uznania, nawet raz na 3 miesiące. Oczyszczanie czy sprawdzenie czystości modułów zalecane jest raz w roku. Kontrolę spraw okablowania i zabezpieczeń prądowych warto pozostawić serwisantowi.

Ekspert podkreśla, że serwis fotowoltaiki zależy od firmy, w której była ona montowana. Część firm projektowo-montażowych wymaga, aby raz do roku był zrealizowany serwis, celem utrzymania gwarancji. W przypadku większości jednak jest to nieobowiązkowe, a przeglądy są płatne ze strony inwestora, czyli właściciela mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Koszty

O koszty przeglądów zapytaliśmy firm fotowoltaicznych. Solgen poinformował, że koszt usług wchodzących w skład przeglądu serwisowego to cena około od 300-1000 zł, w zależności od rodzaju usługi.

Potwierdza to branża m.in. Green House Systems. W odpowiedzi na pytania Anna Piechocka informuje, że co roku firma realizuje w ramach umowy mały przegląd, a co 5 lat duży przegląd, zgodnie z prawem budowlanym. Przegląd instalacji fotowoltaicznej obejmuje pomiar rezystancji izolacji, napięć i prądów na przewodach solarnych, rezystancje izolacji na przewodach prądu zmiennego, impedancja pętli zwarcia, ocena wizualna stanu okablowania i konstrukcji, ocena wizualna modułów i falownika.

Cena przeglądu rocznego dla instalacji do 6,5 kW 150 zł, 5-letniego – 300 zł. Dla instalacji 6,51 kW do 10kW kosztuje odpowiednio 200 i 400 zł. Koszt dla instalacji powyżej 10,01 kW jest ustalany indywidualnie. Cennik Green House Systems obejmuje cenę brutto, dochodzą do niego także koszty dojazdu.

Czy przy podpisywaniu umów z firmą instalacyjną warto zwrócić uwagę na kwestie przeglądów?

Nasz rozmówca Tomasz Pudlik informuje, że warto sprawdzić czy dana firma oferuje na bazie swojej umowy przeglądy i zorientować się w cenach i ewentualnych usługach serwisowych, jakie warto wykonać w ramach utrzymania w jak najlepszej jakości naszej instalacji fotowoltaicznej.

Czy po sezonie zimowym trzeba zrealizować przegląd mikroinstalacji fotowoltaicznej?

Tomasz Pudlik wskazuje, że w zimie produkcja energii elektrycznej będzie odrobinę mniejsza, jednak jest ona redukowana przez nadwyżki osiągalne w miesiącach letnich. Po sezonie zimowym więc, nie jest konieczne realizowanie przeglądu czy serwisu mikroinstalacji. Instalacja fotowoltaiczna jest raczej bezawaryjna, a jej działanie przewidziane również na miesiące zimowe, więc nie ma potrzeby w takim wypadku robić dodatkowego przeglądu.

Serwis instalacji fotowoltaicznej jest ważny, w momencie gdy nagle obserwowany jest wysoki wzrost rachunków, poluzowania lub nieprawidłowy wygląd modułów czy hałasy dochodzące z falownika.

 

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBEnergia. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom