Przemysłowy Panel PV to inicjatywa Instytutu Energetyki Odnawialnej. Jej celem jest współpraca krajowych firm, mobilizacja i konsolidacja krajowego łańcucha dostaw dla fotowoltaiki. Celem inicjatywy jest również współpraca z rządem i administracją nad strategią przemysłową i wypracowaniem propozycji wkładu polskiego przemysłu w Europejski Zielony Ład.

Inicjatywa podjęta!

Podjęcie inicjatywy było zapowiadane już w połowie kwietnia na antenie Radia Kraków przez Pełnomocnika ds. OZE. Ireneusz Zyska zasygnalizował, że najważniejsze podmioty branży fotowoltaicznej w Polsce prowadzą rozmowy nad stworzeniem konsorcjum, które mogłyby konkurować w Europie m.in. z chińskimi producentami.

Według IEO, kryzys koronawirusowy uwypuklił w Polsce potrzebę zwiększenia odporności przemysłowej i bezpieczeństwa ekonomicznego w strategicznych sektorach i przyszłościowych technologiach. Poprzez deklarację, przedsiębiorstwa podejmą wysiłek, aby utrzymać zdolności wytwórcze w zakresie modułów PV, które stanowią 10% całych europejskich zdolności produkcyjnych.

Tego typu inicjatywy polskich producentów w branży fotowoltaicznej są szczególnie mile widziane i tylko wspólne działanie może dać szansę na sukces. Trzeba pamiętać że polscy producenci modułów PV są pojedynczo podmiotami znacznie mniejszymi od chińskich gigantów. Działanie w konsorcjum czy w innej formie bliskiej współpracy daje znacznie silniejszą pozycję na rynku. Do powodzenia tej inicjatywy ważne będzie także stymulowanie i utrzymanie silnego popytu wewnętrznego na instalacje fotowoltaiczne. Jak pokazuje praktyka – rodzimym podmiotom najłatwiej zdobywać rynek lokalny nie tylko z uwagi na narodowy patriotyzm konsumentów, lecz także na szybkość dostaw i często wyższą jakość obsługi posprzedażowej – komentuje Bogdan Szymański

Na razie deklarację podpisały takie firmy jak: ML System, Bruk-bet Solar i Hanplast. Firmy zainteresowane dołączeniem do inicjatywy mogą skontaktować się z IEO za pośrednictwem maila: panelprzemyslowyPV@ieo.pl

Deklaracja została objęta patronatem honorowym Wiceministra Klimatu i Pełnomocnika Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii – Ireneusza Zyski.

Treść deklaracji

W treści deklaracji, w ramach Panelu Producentów Urządzeń Fotowoltaicznych przedstawiciele polskiego przemysłu deklarują utrzymanie, a nawet zwiększenie zdolności wytwórczych, poparcie dla idei wpisania fotowoltaiki do projektów wspólnego europejskiego zainteresowania i stopniowego wprowadzenia „unijnego granicznego podatku węglowego”, rozwój potencjału eksportowego oraz otwartość na współpracę z innymi firmami.

Jednym z motywów podpisania deklaracji Panelu Producentów Urządzeń Fotowoltaicznych był fakt, że ponad 90 firm i instytucji badawczych z 15 krajów UE, w tym 6 polskich firm, podpisało deklarację „Solar Europe Now”. Koalicja dąży do wykorzystania instrumentów Europejskiego Zielonego Ładu do reindustrializacji i potwierdza zasadność gospodarczą produkcji na terenie UE wszystkich komponentów niezbędnych dla fotowoltaiki.

Źródło: IEO

Redakcja GLOBEnergia