Przeniesienie umowy kompleksowej i sprzedaż instalacji a opusty

Dla jednych system opustów to już przeszłość, a dla innych to ciągle obowiązujący system rozliczenia energii z własnej mikroinstalacji, najpewniej fotowoltaicznej. System opustów może być aktualny dla niektórych nawet przez kilkanaście lat. W tym czasie może nastąpić wiele zmian - czy to personalnych, czy to dotyczących kwestii samego budynku. Nic więc dziwnego, że wiele osób zastanawia się, na ile trwały jest przywilej rozliczania się w net-meteringu. Spróbujmy przybliżyć ten temat z Michałem Sznycerem, radcą prawnym z MGS LAW Kancelaria Radców Prawnych. 

Zdjęcie autora: Anna Będkowska
Zdjęcie autora: Anna Będkowska

Anna Będkowska

Redaktor prowadzący GLOBEnergia
fotowoltaika, umowa

Podziel się

System opustów obejmował instalacji zgłaszane do przyłączenia do sieci jeszcze w pierwszym kwartale ubiegłego roku, czyli do końca marca 2022. Jest on zapewniony na 15 kolejnych lat pracy instalacji. Od 1 kwietnia 2022 wszystkie instalacje zgłaszane do przyłączenia zostają objęte systemem net-billingu. Mimo, że system net-billingu obowiązuje już prawie rok, dla wielu prosumentów nie jest on jeszcze zrozumiały. Stąd pojawiają się pytania, czy w związku z licznymi zdarzeniami, które mogą nastąpić w trakcie tych kilkunastu lat można utracić status prosumenta w opustach i zostać przeniesionym do net-billingu. 

Najczęściej pojawiającym się pytaniem, również w listach do redakcji, czytamy o wątpliwościach związanych z przeniesieniem umowy kompleksowej z jednego współmałżonka na drugiego. Czy w takiej sytuacji tracony jest status prosumenta w opustach? Czy rozliczenie przypisane jest do konkretnej umowy kompleksowej, czy do instalacji? 

Moim zdaniem, uprawnienie do korzystania z systemu net-meteringu lub net-bilingu powinno być przypisane do konkretnej instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE), a nie do osoby prosumenta. Osoba ta może bowiem ulec zmianie w okresie, gdy trwa obowiązek rozliczenia przez sprzedawcę zobowiązanego, na przykład w przypadku przepisania umowy kompleksowej w ramach małżeńskiej wspólności majątkowej lub w przypadku sprzedaży nieruchomości wraz z instalacją

tłumaczy radca prawny Michał Sznycer.

A więc zarówno przepisanie umowy kompleksowej na współmałżonka, jak również sprzedaż domu wraz z instalacją, które skutkuje zmianą osoby przypisanej do umowy kompleksowej nie jest podstawą do odebrania prawa do rozliczania się na dotychczasowych zasadach. Za podstawę prawną Michał Sznycer powołuje się na art. 40 ust. 1B pkt 1 Ustawy OZE. 

Zdaniem eksperta, w tym miejscu w ustawie jasno określono, że obowiązek rozliczenia (prosumencki) powstaje od daty pierwszego wytworzenia energii elektrycznej z OZE i wprowadzenia jej do sieci elektroenergetycznej, a trwa przez kolejne 15 lat.

Decyzja, czy dana instalacja będzie rozliczana w systemie net-meteringu czy net-bilingu, zależy od daty pierwszego wytworzenia energii elektrycznej i jej wprowadzenia do sieci elektroenergetycznej, z wyjątkiem przypadków, gdy okres ten zostanie przedłużony zgodnie z zasadami określonymi w art. 4d ust. 2-11 Ustawy OZE (po złożeniu kompletnego wniosku do OSD).

Status prosumenta w opustach zostaje - pod pewnymi warunkami!

Jak w każdej sytuacji, tu również, trzeba spełnić pewne wymagania, aby pomimo podpisania umowy kompleksowej na inną osobę zachować możliwość rozliczenia na dotychczasowych zasadach. A mianowicie - zachowanie sprzedawcy zobowiązanego i uniknięcie zmian w instalacji. 

Moim zdaniem, przepisanie umowy kompleksowej na inną osobę, pod warunkiem, że instalacja OZE pozostaje taka sama i jest rozliczana przez tego samego sprzedawcę zobowiązanego, nie powinno skutkować utratą prawa do korzystania z systemu net-meteringu

wyjaśnia Sznycer.

Przepisując umowę kompleksową na inną osobę, czy sprzedając dom z instalacją należy wziąć pod uwagę to, że okres przez który poprzedni właściciel korzystał z tego systemu, powinien być wliczony do ogólnego okresu 15 lat, o którym mowa w ustawie OZE.

Zobacz również