Według rankingu Światowej Organizacji Zdrowia z 2018 roku, spośród 50 najbardziej zanieczyszczonych miast Europy, aż 36 leży w Polsce. Najbardziej zanieczyszczonym miastem w Polsce jest Opoczno w województwie łódzkim. Zaraz za nim, na szczytowych miejscach znalazły się Żywiec, Rybnik i Pszczyna z województwa śląskiego.

Teraz dzięki dofinansowaniom, Śląsk może zacząć przeobrażać się energetycznie i zmniejszać zanieczyszczenie powietrza w rejonie! Wczoraj w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach podpisano trzy nowe umowy na dofinansowanie OZE! Marszałek Jakub Chełstowski, wicemarszałek Wojciech Kałuża oraz przedstawiciele Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku, Miasta i Gminy Czerwionka-Leszczyny oraz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu podpisali trzy umowy na odnawialne źródła energii. Projekty zostaną dofinansowane ze środków unijnych i rządowych.

Wicemarszałek Wojciech Kałuża, marszałek Jakub Chełstowski i burmistrz Czerwionki-Leszczyn Wiesław Janiszewski podpisują umowę na dofinansowanie projektu OZE (Fot. Tomasz Raudner)

Dofinansowanie

Wczoraj, 19.08.2019r, w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach podpisano trzy nowe umowy na dofinansowanie OZE! Projekty zostaną dofinansowane ze środków unijnych i rządowych:

  • Projekt Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego o nazwie „Łączymy z energią – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego zostanie dofinansowany kwotą 10 273 850 zł ze środków unijnych i taką samą kwotą ze środków rządowych.
  • Czerwionka-Leszczyny dostanie ze środków unijnych 10 920 197 zł na projekt „Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach”. Taka sama kwota dofinansowania wpłynie ze środków rządowych.
  • Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu otrzyma 26 011 356 zł na „Słoneczną Żywiecczyznę”. Taka sama kwota dofinansowania wpłynie ze środków rządowych.

Oprócz tego, gminy dołożą część pieniędzy z własnych środków. Wyznaczone gminy w których będą realizowane przedsięwzięcia, to regiony wskazywane przez WHO jako najbardziej dotknięte smogiem z uwagi na uwarunkowania przemysłowe, czy też geograficzne.

Trzy projekty odnawialnych źródeł energii w gminach

Projekt “Łączymy z energią” zakłada montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie 10 gmin Subregionu Zachodniego. Łącznie, w 1214 obiektach wykonane zostanie 1468 instalacji OZE, obejmujących zarówno produkcję energii cieplnej na potrzeby c.o. i c.w.u., jak i produkcję energii elektrycznej. Dofinansowaniem zostaną objęte instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła do c.w.u. oraz kotły na pellet z biomasy. Łączna wartość projektu to 21 728 912,50 zł.

Projekt „Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach” obejmie łącznie 765 szt. instalacji OZE. Będą to instalacje fotowoltaiczne – 461 szt., instalacje solarne – 46 szt. pompy ciepła do c.w.u. – 97 szt. oraz pompy ciepła do c.w.u. i c.o. – 161 szt. Łączna wartość projektu to 23 016 107,50 zł.

W projekcie Słoneczna Żywiecczyzna, zostanie dofinansowane 2228 szt. jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE (panele fotowoltaiczne) oraz na 772 szt. jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE (pompy ciepła) w gminach należących do Związku. Całkowita wartość projektu 55 148 250 zł.

Słoneczna Żywiecczyzna

Spośród śląskich miast, na liście najbardziej zanieczyszczonych miast UE, na pierwszym miejscu został sklasyfikowany Żywiec. Antoni Szlagor, burmistrz Żywca twierdzi, że taki wynik to poniekąd cena za to, że miasto jako jedno z pierwszych zgodziło się na zainstalowanie czujnika jakości powietrza. Choć w innych miastach powietrze mogło być nawet gorsze, to nikt o tym nie wiedział i nie mówił. Jednak gdy informacja o złej pozycji Żywca została opublikowana, burmistrz postanowił walczyć z zanieczyszczeniem powietrza.

Ale gdy dowiedziałem się, że jesteśmy pierwsi na liście, to nie złożyliśmy broni, tylko od razu przystąpiliśmy do działania – mówił burmistrz Żywca w Katowicach.

Warty ponad 55 mln zł projekt „Słoneczna Żywiecczyzna” obejmujący montaż fotowoltaiki i pomp ciepła realizować będzie 10 gmin.

Wpływ innych regionów

Żywiec znajduje się w kotlinie. W związku z tym, zanieczyszczenie powietrza nie jest tylko i wyłącznie spowodowane wpływem miasta, ale także innych, okolicznych miejscowości. Jak podkreślił burmistrz Żywca, walka ze smogiem w pojedynkę nie ma sensu. Samorządy nie mają dość pieniędzy na walkę z niską emisją, dlatego wsparcie rządowe jest niezbędne, co podkreślał, burmistrz Czerwionki-Leszczyn.

Dodatkowe rządowe środki są niezbędne w realizacji zadań, które sobie założyliśmy. Dziś samorządy jako jeden z priorytetów stawiają sobie walkę o czyste powietrze, ale te zadania są bardzo drogie. Za to, co otrzymaliśmy już dziękujemy, ale jednocześnie w imieniu samorządów apeluję o dalsze – mówił burmistrz Czerwionki-Leszczyn Wiesław Janiszewski.

Dzięki nowym umowom jest szansa na polepszenie jakości powietrza na śląsku. Wyznaczone gminy, w których będą realizowane przedsięwzięcia, to regiony wskazywane przez WHO jako najbardziej dotknięte smogiem z uwagi na uwarunkowania przemysłowe, czy też geograficzne. Być może dzięki podjętym działaniom, w przyszłych zestawieniach WHO śląsk wypadnie lepiej? Trzymajmy kciuki, bo 36 miast na 50 to bardzo niepokojący wynik Polski.

Redakcja GLOBEnergia