Zamówienie realizowane jest w ramach programu Prosument, a więc dofinansowane jest z pieniędzy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach działania 3.3.2. Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 2) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii (2015). Do ogłoszenia dotyczącego zamówienia publicznego dołączono m.in. przedmiar robót, który jest podstawą do obliczenia ceny ofertowej.

Zakres tego zadania obejmuje roboty budowlane związane z dostawą i montażem 589 mikroinstalacji – autonomicznych zestawów fotowoltaicznych do podgrzewania wody z możliwością oddania nadwyżki wyprodukowanej energii elektrycznej do sieci. W zakres robót wchodzą zestawy paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych lub monokrystalicznych o mocy minimalnej 2 kW każdy (gwarancja produktu minimum 12 lat, gwarancja mocy min. 25 lat, gwarancja na bezawaryjne działanie min. 6 lat). 589 instalacji po 2 kW daje łączną moc inwestycji na poziomie minimum 1,18 MW (1 178 000 W).

Pojedyncza instalacja tego typu wymaga między innymi wysokiej jakości modułów o wytrzymałości mechanicznej 8 000 Pa, falowników o wysokiej sprawności, grzałki oraz układu sterowania grzałką. W koszty wliczona jest również robocizna i wszystkie pozostałe materiały, które będą potrzebne do realizacji inwestycji – np. okablowanie czy elektronika.

W przetargu wzięło udział 17 firm. Najtańsza oferta złożona przez FlexiPower Group opływała na kwotę 5 266 901,84 zł brutto z 6-letnią gwarancją na bezawaryjne działanie, 12 lat gwarancji na panele fotowoltaiczne i 25-letnią gwarancją mocy. Najdroższa oferta była prawie 2 300 000 zł droższa i wyniosła 7 550 172,00 brutto przy gwarancji bezawaryjnego działania dłuższej o 4 lata.

Najtańsza Najdroższa
5 266 901,84 zł brutto 7 550 172,00 zł brutto
4 471,05 zł/kWp brutto 6 409,31 zł/kWp brutto

różnica ceny na kWp pomiędzy najtańszą i najdroższą ofertą: 1 938,26 zł/kWp brutto

Wynika z tego, że najdroższa oferta w przeliczeniu na kWp jest o ponad 43% droższa od oferty najtańszej. Przetarg dotyczy wykonania jednej i tej samej inwestycji, która może być wykonana z dobrej jakości komponentów lub po kosztach, za nierealnie niską cenę, która czasami nie przekracza nawet ceny minimalnej. Rodzi to pytanie o zasady realizacji przetargów publicznych – czy najtaniej jest zawsze najlepsze dla ogółu, bo pozwala zaoszczędzić?

Dane: Biuletyn Informacji Publicznej Małopolska
Opracowanie: redakcja GLOBEenergia