Kolektory w Ciechanowcu

W dniach od 14 września 2020 r do 5 marca marca 2021 roku w Urzędzie Gminy Ciechanowiec realizowana była kontrola przez funkcjonariuszy Wydziału Postępowań Kontrolnych Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Białymstoku. Przeprowadzili oni kontrolę w Urzędzie Gminy Ciechanowiec. Przeanalizowano przetarg, który był zrealizowany w 2018 r.. W ramach postępowania wyłoniono wykonawcę montażu oraz technologię kolektorów próżniowych w tej gminie. Inwestycję oszacowano na ponad 2 mln zł, a samo przedsięwzięcie dofinansowano z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Jak czytamy na Mapie Dotacji udostępnionej na stronach rządowych, przetarg dotyczył montażu kolektorów na 126 budynkach mieszkalnych na terenie gminy. Instalacja obejmowała trzy rodzaje pakietów instalacji solarów. Pierwszy zawierał instalację kolektorów próżniowych o powierzchni 4,72 m2 i mocy cieplnej 3,30 kW oraz zasobnikiem wody użytkowej o poj. 250 litrów. W zestawie znalazła się także zintegrowana grupa pompowa i automatyka oraz czujnik temperatury. Drugi zestaw także uwzględniał kolektory próżniowe o powierzchni 4,72 m2 i moc cieplnej 3,30 kW, ale z zasobnikiem wody o pojemności 300 l. Trzeci pakiet dotyczył kolektorów próżniowych o powierzchni 7,08 m2 i mocy cieplnej 4,96 kW wraz zasobnikiem wody użytkowej o pojemności 400 l z zintegrowaną grupą pompową i automatyką.

Okazuje się, że urzędnicy Gminy Ciechanowiec dopuścili się naruszenia prawa zamówień publicznych. Preferowano urządzenia techniczne wybranego producenta. W ten sposób w ramach przetargu doprowadzono do nieuzasadnionego ograniczenia konkurencji.

CBA skierowało zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej w Białymstoku. Następnie sprawa została przekazana do Prokuratury Rejonowej w Łomży. Obecnie postępowanie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Łomży. O naruszeniu dyscypliny finansów publicznych poinformowano także Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.

Fotowoltaika w Przasnyszu

Nie są to jedynie nieścisłości, które zgłaszają państwowe instytucje, dotyczące przetargów z związku z inwestycjami w energetyce słonecznej.

CBA poinformowało kilka miesięcy temu, że dwie osoby zostały zatrzymane przez funkcjonariuszy warszawskiej Delegatury CBA ,,na gorącym uczynku” przestępstwa korupcyjnego. Przedsiębiorca oraz radny powiatu sierpeckiego obiecali jednemu z lokalnych urzędników 160 tys. zł w zamian za pozytywne rozstrzygnięcie planowanego na początku 2021 r. przetargu na dostawę urządzeń fotowoltaiki na rzecz powiatu przasnyskiego. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani przed Urzędem w Przasnyszu, bezpośrednio po złożeniu korupcyjnej propozycji.

Skargi konsumentów na praktyki jednej z firm

19 lutego br. informowaliśmy także, że dynamiczny rozwój rynku energetyki słonecznej powoduje, że wśród firm fotowoltaicznych pojawiają się podmioty, które postępują niezgodnie z praktykami rynkowymi. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował, że wszczął postępowanie wobec jednej ze spółek fotowoltaicznych.

Skargi konsumentów dotyczyły praktyk stosowanych przez firmy fotowoltaiczne. Urzędnicy otrzymali ponad 60 sygnałów dotyczących nietypowych działań.  Konsumenci skarżyli się m.in. na montaż paneli fotowoltaicznych, podłączenie mikroinstalacji i rozliczenia. Najwięcej skarg wpłynęło w związku z podpisywanymi umowami.

Źródło: CBA/UOKiK 

Redakcja GLOBEnergia