Ministerstwo Środowiska przygotowało dla przedsiębiorców zestaw informacji dotyczących przede wszystkim uwarunkowań prawnych inwestowania w geotermię.

W pakiecie można znaleźć opisane ścieżki postępowania w celu uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej związanej z geotermią. Strona prezentuje także możliwości uzyskania dofinansowania przedsięwzięć geotermalnych.

– Wspieranie rozwoju geotermii jako jednego z możliwych do wykorzystania źródeł energii odnawialnej znajduje się wśród priorytetowych zadań Ministra Środowiska. Nie mamy gejzerów jak Islandia, ale budowa geologiczna Polski stwarza możliwości wykorzystywania wód geotermalnych – mówi dr Henryk Jacek Jezierski – Główny Geolog Kraju, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska.

Na dzień dzisiejszy obowiązują 22 koncesje Ministra Środowiska na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż wód termalnych oraz 8 koncesji na ich wydobywanie.

Źródło: www.cire.pl