Rolą Przewodnika po programach priorytetowych jest prezentacja w skróconej formie oferty programowej NFOŚiGW na rok 2014.

W Przewodniku opisano pokrótce zakres poszczególnych programów priorytetowych, wskazano potencjalnych beneficjentów programu, tryb składania wniosków oraz formę i warunki dofinansowania.

Pobierz plik:

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej