Badania nad stanem naszej planety nie pozostawiają złudzeń. Najbardziej aktualne problemy, jak ocieplenie klimatu w wyniku emisji gazów cieplarnianych do atmosfery i jego skutki w postaci ekstremalnych zjawisk pogodowych i klęsk żywiołowych, czy skala zanieczyszczeń powietrza, gleby i wód, powodują konieczność zintensyfikowania i zintegrowania działań na rzecz zahamowania tych niebezpiecznych dla środowiska zjawisk.

Celem INTARG-u ® jest szerokie otwarcie na współczesne i priorytetowe wyzwania ekologiczne. Każdego roku, eksponowane na targach INTARG® koncepcje, pomysły oraz zaawansowane technologicznie rozwiązania powstają w odpowiedzi na zagadnienia związane z minimalizowaniem niebezpiecznych dla środowiska zjawisk, zrównoważonym rozwojem, a także prezentacją dobrych praktyk w zakresie proekologicznych rozwiązań. Również tematyka odbywających się podczas targów konferencji, wpisuje się doskonale w międzynarodową debatę na temat ochrony środowiska naturalnego, będącą wyrazem troski o naszą planetę i przyszłe pokolenia. Wydarzenie stwarza także możliwość wymiany międzynarodowych doświadczeń w dziedzinie ekologii oraz zapewnia wsparcie w poszukiwaniu partnerów biznesowych zorientowanych na te same priorytety.

Prestiżu dodaje obecność Polskiej Izby Ekologii, która została Partnerem także ostatniej edycji Targów w 2019 roku i aktywnie uczestniczyła w Wydarzeniu. Izba przyznała nagrody krajowym i zagranicznym wystawcom, którzy zaprezentowali wynalazki i innowacje przyjazne środowisku.

Warto wspomnieć w tym miejscu o kilku nagrodzonych rozwiązaniach:

Polska Izba Ekologii przedstawiła innowacyjną technologię oczyszczania powietrza firmy KET z Gliwic, natomiast Konsorcjum HNP – „Instalację zgazowania paliw zintegrowaną z kotłem energetycznym oraz system oczyszczania spalin z odzyskiem ciepła” – nagrodzoną przez Ministra Inwestycji i Rozwoju za innowację o wysokim poziomie gotowości technologicznej TRL.

Grand Prix INTARG ® 2019, nagrodę platynową Jury, dyplom Ministra Inwestycji i Rozwoju oraz puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi uzyskał wynalazek prezentowany przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa – „Bezzałogowy System Latający do pozyskiwania wielospektralnych danych o pokryciu terenu” – pozwalający na prowadzenie różnorodnych analiz środowiskowych, w tym m.in. monitoring zdrowotności rozległych kompleksów leśnych czy prowadzenie lustracji upraw w rolnictwie precyzyjnym. Jako najciekawsze rozwiązanie zagraniczne Jury uznało innowacyjnie wyposażony „Dron strażacki” firmy Fly-Control z Francji, umożliwiający monitoring, wykrywanie i szybkie podejmowanie bezpiecznych
i skutecznych interwencji gaszenia pożaru, zwłaszcza w strefach trudno dostępnych, a nawet niedostępnych.

Minister Inwestycji i Rozwoju wyróżnił za wysoki poziom gotowości technologicznej TRL: „Instalację zgazowania paliw alternatywnych zintegrowaną z kotłem energetycznym wraz z systemem oczyszczania spalin i odzyskiem ciepła” – prezentowaną przez Konsorcjum: Firma Haller S.A., N-ERGIA Sp. z o.o., Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Polgrafen Sp. z o.o.

Puchar Przewodniczącego Jury oraz Polskiej Izby Ekologii trafiły do Politechniki Śląskiej za rozwiązanie „Sposób przetwarzania odpadowych folii i folii laminowanych wydzielonych w procesie rozwłókniania z opakowań wielomateriałowych na żywność płynną typu TetraPak”. Wynalazek ten w połączeniu z technikami papierniczymi umożliwi pełny recykling materiałowy opakowań typu Tetra Pak oraz zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowiska, a także ekonomiczne pozyskanie cennych surowców wtórnych.

Innowacyjne rozwiązanie „Nowe naturalne surfaktanty: kierunek do uzyskania nowych środków ochrony roślin” – prezentowane przez Politechnikę Wrocławską – Wrocławskie Centrum Transferu Technologii otrzymało nagrodę platynową Jury oraz puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyznał też puchar Uniwersytetowi Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie za „Bionawóz dla roślin motylkowatych wytworzony na bazie metabolitów szczepu bakterii Rhizobium Leguminosarum bv. viciae GR09 oraz sposób wytwarzania tego bionawozu”.

Jury Targów INTARG ® wyróżniło jedną z dwunastu nagród platynowych Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych oraz PHU Dytrych Spółka z o.o. za „ECO FRESH II
– Urządzenie do usuwania oparów tłuszczu, lotnych związków organicznych i mikroorganizmów”.

Wszelkie wynalazki i opracowania naukowo-badawcze, podejmujące powyższe i podobne im zagadnienia z dziedziny ochrony środowiska i ekologii, będą także w bieżącym roku prezentowane na Targach i zapewne spotkają się z dużym zainteresowaniem międzynarodowego Jury.

Więcej o targach: www.intarg.haller.pl oraz www.facebook.com/FundacjaProInventio/

Redakcja GLOBEnergia