Jak podaje najnowszy raport EurObserv’Er na przełomie lat 2012/2013 nastąpił wzrost udziału energii odnawialnej w całościowym bilansie energetycznym Unii Europejskiej, w związku z europejską dyrektywą nakazującą osiągnięcie 20% energii ze źródeł odnawialnych przez państwa członkowskie w latach 2009/2008. 

Końcowe zużycie OZE wzrosło podczas tego czasu o 9,2Mtoe, na taki wynik składa się: produkcja energii elektryczne 7,5Mtoe, ogrzewanie 2,9Mtoe, natomiast udział OZE w transporcie zmalał o 1,1Mtoe. Jednakże to właśnie sektor ogrzewnictwa jest liderem, jeżeli chodzi o udział OZE, jej zużycie wynosi 85,25Mtoe.
 
Obecna sytuacja energetyczny oraz prognozy w UE
 
Powyższy wykres przedstawia obecną sytuację w sektorze energetycznym w Unii Europejskiej oraz prognozowania dotyczące przyszłości (źródło: EurObservER-Bridging-Report). Prognozy zakładają spełnienie wymagań NREAP w 2020 roku tj. osiągnięcie udziału 20% OZE w ogólnym bilansie.
 
observer 2
Udział państw w bilansie energetycznym
 
Powyższy wykres prezentuje udział poszczególnych państw w bilansie energetycznym i technologicznym, udział energetyki odnawialnej na rok 2013. Analizując dane widzimy, że pięć państw nie spełniło wymagań NREAP w 2013 roku; są to Francja, Irlandia, Luksemburg, Holandia oraz Portugalia. Przyczyną opóźnienia w rozwoju OZE tych państw nie są bariery ekonomiczne, ale długie procedury administracyjne. Taki stan rzeczy budzi niepokój czy różnice uda się wyrównać do roku 2020.
Zadowolenie budzą państwa, które już osiągnęły poziom z roku 2020 oraz wyższy, np.: Szwecja, Estonia, Austria, Bułgaria, Finlandia, Chorwacja, Litwa, Czechy, Włochy… Francja oraz Niemcy będący największymi europejskimi odbiorcami energii uzyskały 62,5% oraz 67,8% poziomu do roku 2020, co daje bardzo wysoki wynik w porównaniu do Wielkiej Brytanii, która osiągnęła zaledwie 34,5%. Na rok 2013 Polska spełniła wymagania NREAP, odczytując z wykresu udział procentowy OZE na rok 2013 wyniósł ok. 12% w całkowitym bilansie.
 
Opracowanie: Krystyna Grudzińska 
źródło: EurObservER-Bridging-Report