Aktualności Aktualności

Przyczyny alarmu „OV-G-V0X” i rozwiązanie problemów

Zdjęcie autora: Solis

Solis

Producent falowników fotowoltaicznych

Opis usterki

Podczas normalnej pracy falownika będzie on monitorować czy napięcie sieci przekracza standardowy zakres związany z siecią w czasie rzeczywistym. Jeśli będzie ono wyższe w określonym czasie, falownik zostanie odłączony od sieci i wyświetli się komunikat o błędzie „OV-G-V0X” (wartość X 1~4)”.

Typy komunikatów o błędach i ich znaczenie

„OV-G-V01”: wartość napięcia w sieci jest wyższa niż standardowa wartość Vup01 (standardowa wartość napięcia w pierwszym kroku);
„OV-G-V02”: chwilowa wartość napięcia sieci jest wyższa niż 1,35-krotność wartości szczytowej znamionowego napięcia prądu przemiennego
„OV-G-V03”: średnia wartość napięcia sieci w ciągu 10 minut jest wyższa od wartość standardowa
„OV-G-V04”: wartość napięcia w sieci jest wyższa niż standardowa wartość Vup02 (standardowa wartość napięcia w drugim kroku)

Przyczyny błędów przepięć sieci

Problemy z systemem PV

Gdy pojawi się komunikat „OV-G-V0X”, zaleca się najpierw sprawdzenie następujących punktów:

1) Czy falownik jest zbyt daleko od punktu połączenia sieci? Spowoduje to zwiększenie różnicy napięcia po stronie styku prądu przemiennego falownika, co doprowadzi do przekroczenia zakresu napięcia ustawionego w standardzie falownika
2) Czy kilka falowników koncentruje się w jednym punkcie połączenia z siecią? Na przykład wiele jednofazowych falowników podłączonych do tej samej fazy sieci może spowodować wzrost napięcia tej fazy.
3) Czy w tym samym obszarze w zakresie zasilania transformatora jest zainstalowanych kilka systemów słonecznych? Jeśli obciążenie sieci jest niewielkie, nadmiar energii elektrycznej nie zostanie zużyty i spowoduje to wzrost napięcia w sieci.
4) Czy przewody wyłącznika prądu przemiennego są poluzowane.

Rysunek 1. Luźne połączenie lub źle podłączone kable

Przepięcie w sieci

Ponadto musimy potwierdzić czy w obciążeniu elektrycznym właściciela znajduje się duży sprzęt elektryczny, taki jak silniki o dużej mocy, obrabiarki itp. Włączanie takiego urządzenia będzie miało wpływ na sieć i może zakłócać jej działanie, powodując nadmierne harmoniczne zakłócenia w sieci i nieprawidłowe wahania napięcia, przekraczające zakres tolerancji falownika. Aby się przed tym zabezpieczyć, falownik odłączy się od sieci i wyświetli komunikat „OV-G-V0X”.

Rysunek 2. Przepięcia i skoki napięcia krzywej sieci spowodowane różnymi nagłymi obciążeniami

Możliwe przyczyny związane z falownikiem

1) Standardy sieci falownika są ustawione nieprawidłowo i nie spełniają wymagań sieci na miejscu, co prowadzi do częstych raportów przepięciowych

2) Nieprawidłowe próbkowanie wewnętrzne falownika powoduje dużą różnicę między wyświetlanym napięciem sieci a wartością rzeczywistą, co powoduje wyświetlenie komunikatu „OV-G-V0X”

3) Luźne połączenie lub źle podłączone kable zasilania falownika

4) Błąd okablowania; podłącz przewód A/B/C do N lub PE złącza prądu przemiennego falownika

Rysunek 3. Błąd okablowania; podłącz przewód A/B/C do N lub PE złącza prądu przemiennego falownika

Rozwiązania

Jeśli jest to spowodowane przez system PV

1) Wybierz najbliższe rozwiązanie podłączenia do sieci lub wymień kabel prądu przemiennego na większy
2) Podziel pojemność podłączoną do sieci równomiernie na każdej fazie.
3) W przypadku problemu nadmiernej zainstalowanej mocy PV w tym samym obszarze, zaleca się zmniejszenie mocy systemu PV lub zwiększenie mocy transformatora
4) W przypadku nieprawidłowego podłączenia przewodów prądu przemiennego, zidentyfikuj prawidłowe i bezpieczne fazy, neutralne, uziemienie i zmień przewody w systemie.

Jeśli jest to spowodowane przez przepięciem w sieci
1) Sprawdź czy w komunikacie alarmowym falownika występuje „PRZEPIĘCIE SIECI”
Menu główne → Informacje zaawansowane → Hasło 0010 → Wiadomość alarmowa
2) Za pomocą oscyloskopu sprawdź krzywe napięcia i prądu po stronie prądu przemiennego sieci i podaj odczyty do lokalnego kontaktu serwisowego firmy Solis. Solis dostarczy ci odpowiednie rozwiązanie w oparciu o te odczyty.

Jeśli jest to spowodowane przez ustawienia falownika
1) Dostosuj standardy połączeń z siecią do warunków sieci na miejscu
Ustawianie standardu pojedynczego falownika podłączonego do sieci:
A. Menu główne → Ustawienia zaawansowane → Hasło 0010 → Włącz/wyłącz → Wyłącz;
B. Ustawienia zaawansowane → Hasło 0010 → Wybierz standard → Wybierz standardowy kod → Zapisz i wyślij;
C. Informacje zaawansowane → Hasło 0010 → Wiadomość bieżąca → Nr standardowy → Kod standardowy jest prawidłowy;
D. Jeśli modyfikacja nie powiedzie się, powtórz krok B.

Ustawianie standardu falownika trójfazowego podłączonego do sieci:
A. Menu główne → Ustawienia zaawansowane → Hasło 0010 → Włącz/wyłącz → Wyłącz;
B. Ustawienia zaawansowane → Hasło 0010 → Wybierz standard → Wybierz standard → Zapisz i wyślij
C. Informacje zaawansowane → Hasło 0010 → Wiadomość bieżąca → Nr standardowy → Kod standardowy jest prawidłowy;
D. Jeśli modyfikacja nie powiedzie się, powtórz krok B.

2) Ustaw tryb redukcji przepięcia, aby zmniejszyć moc wyjściową falownika przez gradient, by ustabilizować napięcie wyjściowe i zmniejszyć całkowitą utratę mocy.

Ustawianie funkcji zasilania przepięciowego falownika:
Menu główne → Ustawienia zaawansowane → Hasło 0010 → STD. Ustawienia trybu → Zestaw trybu roboczego → Tryb pracy: (Wolt-watt → Napięcie1~4: P-Limit1~4: )→ Zapisz i wyślij

3) Nieprawidłowe próbkowanie wewnętrzne falownika. Zmień wartość wyświetlaną napięcia sieci za pomocą ustawienia parametru kompensacji w falowniku

Ustawianie parametrów napięcia prądu przemiennego falownika:
Menu główne → Ustawienia zaawansowane → Hasło 0010 → Zestaw kompensacji → Parametr napięcia → Wartość ustawienia Vg-A-zero, Vg-B-zero, Vg-C-zero → Zapisz i wyślij.

Jeśli masz jakiekolwiek inne pytania, możesz skontaktować się z inżynierami pomocy technicznej firmy Solis lub odwiedzić stronę internetową firmy.

Solis jest jednym z największych i najbardziej doświadczonych producentów falowników szeregowych z globalną siecią zespołów serwisowych.

Podsumowanie

Zbyt wysokie napięcie sieci jest stosunkowo częstym rodzajem problemu. Jeśli ta usterka wystąpi w układzie PV, należy ją wyeliminować w odpowiednim czasie, postępując zgodnie z opisanymi powyżej krokami rozwiązywania problemu. Należy postępować zgodnie z dostarczonymi rozwiązaniami i w razie potrzeby skorzystać z pomocy lokalnego zespołu wsparcia firmy Solis w celu przywrócenia systemu do normalnych warunków pracy.