W Ministerstwie Środowiska, na zaproszenie ministra Jana Szyszko, odbyło się 25 listopada 2015r spotkanie z przedstawicielami przemysłu oraz Koalicji Klimatycznej.

Dotyczyło ono wypracowania zasad ich udziału w konferencji COP21 w Paryżu. Spotkanie, w imieniu ministra Szyszko, poprowadził sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej Paweł Sałek.

Otwierając spotkanie, minister Paweł Sałek podkreślił: – Sprawy klimatu są dla obecnego rządu bardzo istotne. Chcemy, by Polska intensywnie się rozwijała, ale w sposób zrównoważony. Dlatego zależy nam na silnej i skutecznej reprezentacji na konferencji COP21 w Paryżu. Zależy nam również, by zapoczątkowana dziś współpraca była kontynuowana także na innych polach. Do udziału w konferencji COP21, wraz z delegacją rządową, minister zaprosił przedstawicieli przemysłu, związków zawodowych oraz organizacji pozarządowych.

Podczas spotkania minister Paweł Sałek, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej, poinformował także, że obecnie trwają prace nad stanowiskiem Polski na COP21 oraz że podczas konferencji w Paryżu planowane jest zorganizowanie spotkań (tzw. side events) z udziałem polskiej delegacji.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele izb gospodarczych, stowarzyszeń branżowych, związków zawodowych oraz Koalicji Klimatycznej.
Rozmowy i debaty które odbyły się podczas spotkania podsumował również na swoim blogu Grzegorz Wiśniewski – prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej: „Niestety w debacie przed COP21 nie padła żadna konkretna propozycja włączenia się do działań na rzecz ograniczenia emisji ze strony sektora węglowego. O ile kopalnie można zrozumieć, bo żyją poważnymi problemami dnia bieżącego, o tyle koncernom energetycznym można się dziwić.” – napisał Grzegorz Wiśniewski

COP21, czyli 21. Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu odbędzie się w dniach 30 listopada – 11 grudnia 2015 r. w Paryżu. Podczas tegorocznego spotkania ma zostać podpisane nowe, globalne porozumienie klimatyczne, które zacznie obowiązywać od 2020 r.

Źródło: Ministerstwo Środowiska, „Odnawialny” Blog