Niniejszy tytuł dla jednych jest oczywisty, dla innych prowokacyjny, a dla jeszcze innych… budzący drwiący uśmiech na twarzy… Jak zatem będzie wyglądać nasza przyszłość?

Nieuniknione staje się to, że ludzkość będzie musiała dokonać kolejnego skoku cywilizacyjnego związanego z podejściem do nośników energii. Te znane nam od lat, powoli wyczerpują się, a dodatkowo przyczyniają się do gigantycznych zmian klimatycznych.

OZE – dzisiaj już nie tylko moda

OZE stało się czymś więcej niż modą, do której podchodzimy tylko pod kątem pozytywnych i negatywnych aspektów. OZE, a w szczególności fotowoltaika, stało się realnym wyznacznikiem rozwoju nowych trendów.

Dzisiejszemu światu trudno funkcjonować bez elektryczności. Przyszły świat nie będzie mógł bez niej istnieć.

Dom, który myśli za Ciebie

Nasze domy pełne są urządzeń wymagających energii elektrycznej. Realizując koncepcję inteligentnego domu zauważamy, że skala integracji posuwa się tak bardzo do przodu, iż za moment instalacje produkujące energię elektryczną, automatyka domowa i odbiorniki staną się nierozłączne, a wszystko po to, by w maksymalny sposób efektywnie wykorzystywać dostępne zasoby energetyczne i zarządzać nimi. Dom przyszłości, to dom elektryczny, w dużej mierze samowystarczalny energetycznie. Integracja automatyki domowej i odnawialnego źródła (bądź źródeł) sprawi, że o wielu procesach zachodzących w naszych domach nie będziemy musieli myśleć – będą się one realizować w tle, bez naszego udziału.

Samochód, który produkuje i magazynuje energię

Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku elektromobilności. Samochód elektryczny nie będzie tylko konsumował energię elektryczną – będzie mógł ją również produkować, a nawet w sytuacjach krytycznych, stając się ogromnym power-bankiem, nadwyżki przekazywać do naszego domu dla celów bytowych. Oczywiście, by całość działała w sposób inteligentny, istotne będzie zaprzęgnięcie elektroniki, która „przewidując” przyszłość oraz znając nasze preferencje i zachowania sprawi, że będziemy mogli zapomnieć o zależnościach rządzących aktualnym i przyszłym światem.

Technika, która skazana jest na synergię

Celem nadrzędnym wszystkich tych działań będzie maksymalne wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych, bez konieczności obniżania komfortu życia, a nawet jego podniesienie. Nieuniknionym kierunkiem jest integracja i standaryzacja.

Żadna z wymienionych dziedzin – fotowoltaika, automatyka domowa (inteligentny dom), elektromobilność – nie będą w stanie efektywnie funkcjonować samodzielnie. Technika skazana jest na synergię.

Porozmawiajmy o tym! Spotkajmy się w Krakowie!

Zapraszamy na Kongres Trendy Energetyczne, który odbędzie się w dniach 22-23 listopada 2018 w Auli Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Do udziału w Kongresie zapraszamy naukowców, praktyków, przedstawicieli instytucji rządowych i samorządów lokalnych, przedsiębiorców, inwestorów, firmy usługowe i konsultingowe, doktorantów i studentów, a także inne osoby zainteresowane energetyką. Bieżące informacje szczegółowe oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są stronie: www.globenergia.pl/trendyenergetyczne

Robert Maczionsek

Kierownik działu fotowoltaiki i automatyki domowej w firmie Emiter.Net