PSE: Moc zainstalowana w fotowoltaice sięga poziomu 6126 MW

Operator polskiego systemu elektroenergetycznego Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) poinformowały, że według szacunków na koniec września 2021 roku moc zainstalowana w fotowoltaice przekroczyła poziom 6100 MW.

Zdjęcie autora: Patrycja Rapacka

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBEnergia. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom
bilansowanie międzyfazowe

Dynamiczny rozwój fotowoltaiki w Polsce zaskoczył nawet samych rządzących. Obecnie Polska jest jednym z liderów europejskich pod względem rozwoju fotowoltaicznych źródeł wytwórczych w Europie. Na szybki przyrost mocy w obszarze energetyki słonecznej ma wpływ przede wszystkim dynamika rozwoju segmentu prosumenckiego. Na rynku w Polsce funkcjonuje ponad 705 tys. prosumentów, a poziom miliona ma zostać przekroczony w 2022 roku.

PSE poinformowały, że według stanu na dzień 30 września 2021 roku moc zainstalowana w fotowoltaice w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym osiągnęła poziom 6126 MW.

Według danych Agencji Rynku Energii na koniec września 2021 roku, moc zainstalowana we wszystkich źródłach wytwórczych w Polsce wyniosła 53 274,6 MW. W elektrowniach konwencjonalnych posiadamy 36 585,1 MW, w instalacjach OZE – 15 276 MW. Największym źródłem OZE w Polsce jest energetyka wiatrowa z 6 828,8 MW mocy. 

Tylko w wrześniu 2021 roku na polskim rynku energii pojawiło się 37 457 prosumentów OZE, którzy rozpoczęli produkcję energii elektrycznej w instalacjach o łącznej mocy 279,5 MW. Według stanu na koniec września prosumentów PV było dokładnie 705 227, którzy produkują energię w instalacjach o mocy 4757,8 MW (dane ARE). 

Na rynku PV zaczynają pojawiać się większe instalacje fotowoltaiczne. Według wcześniejszych prognoz ekspertów rynku energetycznego, przyrost farm fotowoltaicznych będzie bardziej widoczny na przełomie 2021 i 2022 roku, kiedy do użytku będą oddawane zwycięskie projekty w aukcjach OZE. 

Zobacz również