4 czerwca 2018 padło rekordowe zapotrzebowanie na moc elektryczną w szczycie rannym okresu wiosenno-letniego – poinformowały Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Zarejestrowane zapotrzebowanie krajowe o godz. 13:15 wyniosło 23 245 MW. Było to najwyższe w historii KSE zapotrzebowanie w szczycie rannym, w okresie wiosenno–letnim. 4 czerwca 2018 r., w okresie szczytu rannego całkowita rezerwa mocy dostępnej dla OSP wynosiła 5 675 MW.

Rok po roku, rekord po rekordzie…

Poprzednie najwyższe zapotrzebowanie w tym okresie odnotowano 1 sierpnia 2017 roku – wynosiło wówczas 23 221 MW. Pisaliśmy wtedy, że powodem sierpniowych wzrostów zapotrzebowania na moc były m.in. przetaczające się przez Polskę upały i burze, a co za tym idzie wysokie temperatury i urządzenia klimatyzacyjne włączane podczas upałów.

11 sierpnia 2017r. zapotrzebowanie odbiorców na moc elektryczną kolejny raz zbliżyło się do rekordowego poziomu, sięgając 22 990 MW. Na dodatek tego dnia Elektrownia Kozienice (druga największa elektrownia węglowa w UE) była zmuszona ograniczyć produkcję ze względu na temperaturę i niski stan wody w Wiśle wykorzystywanej do chłodzenia bloków.

Z kolei w elektrowniach w Bełchatowie i Rybniku doszło do awarii, a trzy z pięciu największych bloków energetycznych trafiły do remontu. Warto wspomnieć, że tego dnia w elektrowniach i elektrociepłowniach sterowanych z podwarszawskiej Krajowej Dyspozycji Mocy zabrakło prawie 5,8 GW mocy. Natomiast moc bloków węglowych czekających w gotowości na wypadek nagłych awarii (tzw. rezerwa wirująca) skurczyła się do bliskiego minimum poziomu 647 MW.

Powtórka z rozrywki?

Komunikat PSE jest również dobrą okazją do przypomnienia sytuacji z 2015 roku, kiedy wystąpił niedobór energii, a operator systemu przesyłowego – po raz pierwszy od 1989 roku – musiał wprowadzić w całym kraju stopnie zasilania, czyli planowane ograniczenia w zużyciu prądu, żeby zapobiec blackoutowi, czyli wyłączeniu dostaw energii.


O Polskich Sieciach Elektroenergetycznych

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego (OSP) w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Zakres jej odpowiedzialności określony jest w ustawie Prawo energetyczne. PSE są właścicielem ponad 14 000 kilometrów linii oraz ponad 100 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.

PSE realizują trzy podstawowe grupy zadań:
– zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej do wszystkich regionów Polski poprzez zarządzanie i prowadzenie ruchu sieci przesyłowej, zarządzanie Rynkiem Bilansującym, zapewniając ciągłą równowagę pomiędzy podażą a popytem na energię elektryczną oraz utrzymanie i rozwój systemu przesyłowego,
– rozwój rynku energii elektrycznej, a zwłaszcza wewnętrznego rynku energii elektrycznej,
– współpracę międzynarodową w ramach Europejskiej Sieci Operatorów Elektroenergetycznych Systemów Przesyłowych, dotyczącą aspektów technicznych, rynkowych i prawnych funkcjonowania europejskich systemów elektroenergetycznych.

Opracowano na podstawie PSE S.A., GLOBEnergia

Anna Będkowska

Redaktor prowadzący GLOBEnergia