PSE podały cenę RCEm za wrzesień. Jak zmieniają się oszczędności z fotowoltaiki o mocy 6,37 kWp?

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) opublikowały rynkową miesięczną cenę energii elektrycznej (RCEm) na kolejny miesiąc, czyli wrzesień 2022 r. Na podstawie RCEm wyznaczana jest kwota zasilająca depozyt prosumencki. Cena wyznaczana dla mikroinstalacji fotowoltaicznych spadła do 711,92 zł za MWh. Jak mogą wyglądać oszczędności z fotowoltaiki po 6 miesiącach funkcjonowania net-billingu? Zapraszamy do analizy opracowanej przez portal GLOBENERGIA.

Zdjęcie autora: Jakub Król
Zdjęcie autora: Jakub Król

Jakub Król

Redaktor GLOBENERGIA

Podziel się

11 października 2022 r. Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) opublikowały rynkową miesięczną cenę energii elektrycznej (RCEm) na wrzesień 2022 r. Cena ta posłuży do obliczania kwoty depozytu prosumenckiego. Na ten moment PSE wyznaczyły cztery ceny RCEm dla miesięcy do kwietnia 2022 r. do września 2022 włączenie (energia oddana do sieci w kwietniu, maju i czerwcu będzie rozliczona po cenie dla czerwca).

RCEm na wrzesień - 711,92 zł za MWh

RCEm opublikowana 11 października 2022 r. wynosi 711,92 zł za MWh. Oznacza to, że energia, która została oddana do sieci jako nadwyżka we wrześniu, zostanie przeliczona po tej cenie i zasili depozyt prosumencki na koncie prosumenta prowadzonym przez sprzedawcę energii. Przykładowo, za 100 kWh wprowadzonych do sieci, na konto prosumenta trafi 71,19 zł. Z tych środków prosument będzie mógł pokryć koszty kupowanej energii, a za dystrybucję i opłaty stałe będzie musiał zapłacić osobno - z własnych środków.

RCEm - Rynkowa miesięczna cena energii elektrycznejŹródło: Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE)
RCEm - Rynkowa miesięczna cena energii elektrycznej
Źródło: Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE)

Jak zmieniła się rynkowa miesięczna cena energii elektrycznej?

Po raz pierwszy wartość RCEm spadła względem wartości dla poprzedniego miesiąca. Cena wyznaczona na lipiec była o 21 proc. wyższa niż cena na czerwiec 2022 r. Cena na sierpień 2022 r. wzrosła względem ceny na lipiec o 28 proc. Cena na wrzesień wynosi 711,92 zł za MWh, co oznacza spadek RCEm względem sierpniowej o 30 proc.

Zmiany rynkowej miesięcznej ceny energii na przestrzeni czterech miesięcy.Źródło: GLOBENERGIA, PSE
Zmiany rynkowej miesięcznej ceny energii na przestrzeni czterech miesięcy.
Źródło: GLOBENERGIA, PSE

Ceny godzinowe zastąpią ceny miesięczne

Ten sposób rozliczania energii będzie obowiązywał przez kolejne dwa lata. Od 1 lipca 2024 roku nadwyżki energii będą rozliczane na zasadach net-billingu, ale po cenach godzinowych. Nowi prosumenci mają ustawowo zagwarantowaną możliwość rozliczania się w net-billingu przez 15 lat od momentu wprowadzenia pierwszej energii do sieci.

Jakie będą oszczędności - instalacja 6,37 kWp

W Redakcji GLOBENERGIA oszacowaliśmy oszczędności z jednej z opomiarowanych mikroinstalacji o mocy 6,37 kWp. Ilość energii oddanej do sieci w poszczególnych miesiącach odczytano ze strony elicznik.tauron-dystrybucja.pl. Całkowitą ilość wyprodukowanej energii elektrycznej odczytano z aplikacji połączonej z falownikiem.

Zgodnie z uzyskanymi danymi instalacja przez cały okres od początku kwietnia 2022 r. do końca października 2022 r. wyprodukowała łącznie 5 350 kWh, z czego 4 545 kWh oddała do sieci. Energia zużyta na potrzeby własne wyniosła 805 kWh. Po uwzględnieniu rynkowych miesięcznych cen energii (RCEm) odpowiednich dla tych miesięcy, kwotę zasilającą depozyt wyliczono na 3 418 zł - jest to kwota, którą prosument może wykorzystać na pokrycie kosztów kupowanej energii. Za dystrybucję i opłaty stałe prosument będzie musiał zapłacić z własnych środków.

MiesiącEnergia wyprodukowana przez instalację PV [kWh]Energia oddana do sieci [kWh]Energia zużyta na potrzeby własne [kWh]Kwota zasilająca depozyt [zł]Oszczędność z autokonsumpcji [zł]Łączna oszczędność [zł]
Kwiecień 2022660553107363 zł75 zł438 zł
Maj 20221080926155607 zł108 zł715 zł
Czerwiec 20221090913177599 zł124 zł723 zł
Lipiec 20221000858142683 zł99 zł783 zł
Sierpień 2022910794116809 zł81 zł890 zł
Wrzesień 2022610501109357 zł76 zł433 zł
Łącznie (od 1 kwietnia do 11 października 2022 r.)535045458053 418 zł564 zł3 982 zł
Oszczędność z fotowoltaiki.
Źródło: GLOBENERGiA

Łączne oszczędności z fotowoltaiki

Oszczędności wynikające z autokonsumpcji oszacowano na 564 zł (przyjęto cenę energii z taryfy G11 równą 0,70 zł/kWh). Przy założeniu, że prosument wykorzysta całą kwotę z depozytu na pokrycie kosztów zakupu energii oszczędność wynikająca z fotowoltaiki za ten okres wyniesie 3 982 zł.

Źródło: GLOBENERGIA, Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE), elicznik.tauron-dystrybucja.pl

Zobacz również