„W związku z często pojawiającymi się pytaniami klientów zainteresowanych zakupem tzw. „indukcyjnych pomp ciepła” PORT PC, po dokładnym rozeznaniu sprawy informuje, że tego typu rozwiązanie grzewcze nie ma nic wspólnego z pompą ciepła i używana w tym przypadku nazwa pompa ciepła jest błędna i całkowicie nieuzasadniona.” 

Jak informuje PORT PC, wspomniane urządzenie grzewcze nie jest pompą ciepłą, ponieważ pozbawione jest dolnego źródła – nie wykorzystuje, tak jak pompa ciepła z definicji, niskotemperaturowego ciepła, które po podniesieniu jego temperatury do poziomu umożliwiającego wykorzystanie, przekazywane jest do instalacji odbiorczej. W prawdziwej pompie ciepła, w procesie podnoszenia temperatury czynnika grzewczego, ilość ciepła wzrasta o ilość energii elektrycznej pobranej przez sprężarkę.

„Indukcyjna pompa ciepła” nie ma żadnych elementów mechanicznych i jest to po prostu kocioł elektryczny, w którym bezpośrednio za pomocą energii elektrycznej podgrzewana jest woda. A zatem takie urządzenie grzewcze może mieć klasę energetyczną E, a nie klasę A++, która charakteryzuje urządzenia grzewcze wykorzystujące ciepło z  odnawialnych źródeł (powietrzne i gruntowe pompy ciepła) lub urządzenia wysokosprawnej kogeneracji, w których wytwarzane jest ciepło i energia elektryczna – p. rysunek poniżej.

Przegląd klas energetycznych dla różnych urządzeń grzewczych centralnego ogrzewania

Przegląd klas energetycznych  dla różnych urządzeń grzewczych centralnego ogrzewania
(źródło: EHPA/PORT PC)

PORT PC zwraca również  uwagę na to, że producenci gazowych, olejowych lub elektrycznych urządzeń grzewczych od września 2015 roku mają obowiązek rzetelnego informowania klientów o klasach energetycznych oferowanych urządzeń. Dotyczy to zarówno informacji podawanych w prospektach i ulotkach, jak również na stronach internetowych. Ponadto, zgodnie z obowiązującymi już od roku wymogami Ekoprojektu, sprzedawca jest zobowiązany do udostępniania, tzw. karty oraz etykiety produktu.

Opracowano na podstawie: Polska Organizacja Technologii Pomp Ciepła

Katarzyna Cieplińska

Redaktor GLOBEnergia