Apel Zarządu PSEW

Procedowana w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalona przez Sejm w dniu 7 czerwca, nowelizacja ustawy OZE, daje nadzieję na otworzenie w Polsce nowego rozdziału w historii rozwoju OZE, a w szczególności energetyki wiatrowej.

Apelujemy do Państwa, aby w rozmowach z przedstawicielami  samorządów lokalnych, w których zlokalizowane są Państwa inwestycje, starali się Państwo w miarę możliwości wypracować rozwiązania uwzględniające sytuację obu stron.

Nowelizacja ustawy o OZE – powrót do normalności?

Mając świadomość jak mocno tzw. ustawa odległościowa uderzyła w ekonomiczne podstawy Państwa biznesowych przedsięwzięć, zwracamy uwagę, że nieścisłości regulacyjne, powstałe na gruncie tego aktu prawnego, mają swoje poważne konsekwencje budżetowe także dla naszych partnerów po stronie samorządów lokalnych.

Bieżąca nowelizacja ustawy OZE, która ma przywrócić zasady opodatkowania podatkiem od nieruchomości sprzed 1 stycznia 2017 roku, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku, to szansa na powrót do normalności, do sytuacji w której obydwie strony – gminy i inwestorzy są beneficjentami inwestycji wiatrowych.

Rekomendacja działań

Mając na względzie zrównoważony rozwój Polski, także w wymiarze rozwoju OZE, w tym energetyki wiatrowej, rekomendujemy Państwu podejmowanie działań mających na celu znalezienie rozwiązań kompromisowych dla obu stron, bez szkody dla żadnej z nich.

Przykładowo, w naszej ocenie dobrym rozwiązaniem byłoby dążenie we wzajemnych relacjach do tego, aby wpłacone nienależnie kwoty były rozpatrywane jako nadpłata podatku na lata następne.

Należy pamiętać, że inwestycje w infrastrukturę energetyczną są przedsięwzięciami długoterminowymi. Tym samym, decydując się na realizację instalacji w energetykę wiatrową każda ze stron podejmuje decyzje o wieloletniej współpracy, dlatego warto, aby współpraca inwestorów z samorządami przebiegała w atmosferze dialogu i wzajemnego zaufania, które służą obydwu stronom.

Otwarta na kompromis postawa w kwestii wymiaru podatku od nieruchomości będzie zarówno dla przedstawicieli samorządów lokalnych, jak i dla Polskiego Rządu, jasnym sygnałem o społecznej odpowiedzialności Polskiej branży energetyki wiatrowej, jej gotowości do działania na rzecz zrównoważonego rozwoju ekonomicznego kraju.

Zarząd PSEW

 

Redakcja GLOBEnergia