Zmiany w przyłączeniach mikroinstalacji do sieci, zawarte w IRiESD były tematem burzliwej dyskusji w branży fotowoltaicznej. Dzisiaj, 7 marca 2018 roku, pięciu operatorów systemów dystrybucyjnych, zrzeszonych w PTPiREE poinformowało, że konsultacje tych zmian odbędą się ponownie!

Według oficjalnych informacji, ponowne konsultacje odbędą się z uwzględnieniem uwag zgłoszonych i zaakceptowanych w zakończonych właśnie konsultacjach społecznych.
Na te informacje, od razu entuzjastycznie zareagowała branża fotowoltaiczna. Podane dzisiaj informacje z zadowoleniem przyjęło SBF POLSKA PV, które wiąże z dodatkowymi konsultacjami nadzieje, że krytyczne uwagi zgłoszone przez branżę fotowoltaiczną zostaną podczas tych konsultacji uwzględnione!

Przypomnijmy, że Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV krytycznie odnosiło się do zaproponowanych zmian w IRIESD, w szczególności stało na stanowisku, że zmniejszenie mocy instalacji z 4,6 do 3 kW dla instalacji jednofazowych jest zbyt radykalne i wprowadzane zbyt szybko. Stawiało także pod znakiem zapytania wiele realizowanych projektów.

W zakresie wprowadzenia wymogów sterowania mocą instalacji i możliwością jej odłączenia w zależności od mocy, SBF zwrócił się do OSD o szczegóły funkcjonowania tego rozwiązania. Na tym polu obawy stowarzyszenia budziły m. in: możliwości nadużyć (nieuzasadnione odłączenia w oparciu o uznaniowość OSD), dodatkowe koszty układu telemechaniki, brak wskazania standardu komunikacji i realizacji tej funkcji. Bez tych szczegółów trudno jednoznacznie określić konsekwencji tych zmian dla rynku PV w Polsce.

Źródło: PTPiREE


Więcej informacji o zmianach w kartach IRiESD:

 

Redakcja GLOBEnergia