Już w zeszłym roku, przed uruchomieniem II naboru wniosków do Mojego Prądu, były zapowiadane zmiany, dzięki którym do programu miały zostać dołączone przydomowe magazyny energii. Miał to być krok, nie tylko w stronę rozwoju fotowoltaiki, ale także polskiej elektromobilności. O dołączenie magazynów postulowali Operatorzy, dla których istotne było ustabilizowanie sieci, w związku z boomem na fotowoltaikę.

Koniec końców przydomowe magazyny nie zostały włączone w II naborze, gdyż stwierdzono, że nie ma sensu ich dodawać do istniejącego i dobrze działającego programu wspierającego domową fotowoltaikę. Na początku czerwca Minister Klimatu Michał Kurtyka, zapowiedział, że w „Moim Prądzie” ma pojawić się opcja dodatkowego wsparcia na zakup przydomowych ładowarek do samochodów elektrycznych. Wprowadzenie takiej zmiany w pewien sposób wynika z konieczności pobudzenia gospodarki w związku z epidemią koronawirusa.

Projekt rozporządzenia

W Rządowym Centrum Legislacji pojawił się “Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów programów i projektów przeznaczonych do realizacji w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji”, dzięki któremu możliwe będzie dołączenia dofinansowania punktów ładowania do programów priorytetowych NFOŚiGW, a w szczególności do programu Mój Prąd.

Do rozporządzenia dotyczącego programów wspierających zielone inwestycje ma zostać dołączony punkt o możliwości zakupu i instalacji w budynku mieszkalnym punktu ładowania wraz z niezbędną infrastrukturą. Punkt ładowania będzie musiał wykorzystywać energię elektryczną wytwarzaną przez prosumenta energii elektrycznej w instalacji OZE lub wykorzystującego energię elektryczną pobraną przez tego prosumenta z sieci dystrybucyjnej w ramach systemu opustów.

Planowane efekty

Jak można przeczytać w Ocenie Skutków Regulacji, oczekiwanym efektem rozwiązania jest umożliwienie finansowania wspomnianych przedsięwzięć ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym w ramach programów priorytetowych NFOŚiGW, w szczególności w ramach programu Mój Prąd. Uruchomienie finansowania dla punktów ładowania ma pozwolić na optymalizację bilansowania energii, a w przypadku zastosowania punktu ładowania bezpośrednio skojarzonego z instalacją OZE, wykorzystanie wytworzonej energii elektrycznej w procesie ładowania pojazdu elektrycznego lub hybrydowego bezpośrednio w miejscu wytwarzania tej energii.

Według szacunków zawartych w Ocenie Skutków Regulacji, z rozszerzonego dofinansowania skorzysta około 10 tysięcy beneficjentów.

Droga legislacyjna

Aktualnie projekt znajduje się w fazie Konsultacji Publicznych i Opiniowania. Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Dopłaty do pojazdów elektrycznych

Kończy się możliwość składania wniosków o dofinansowanie w ramach programów „Zielony samochód”, „eVAN” i „Koliber”. Programy skierowane są do różnych beneficjentów. Program Zielony samochód skierowany jest do osób fizycznych, eVAN do przedsiębiorców na zakup elektrycznych samochodów dostawczych, a Koliber dla taksówkarzy. Wnioski można składać do 31 lipca 2020 roku.

Redakcja GLOBEnergia