PV Cycle jest nienastawionym na zyski programem zarządzania odpadami z technologii PV w Europie. Jak donosi portal pv-tech.org, ostatnio PV Cycle osiągnął rekordowy wskaźnik recyklingu – aż 96% dla modułów fotowoltaicznych opartych na krzemie. 

 
Jak poinformowała rzeczniczka PV Cycle, poprzedni rekord wynosił około 90%. 
Teraz, jeden z europejskich partnerów PV Cycle stosuje nowy proces recyklingu, który łączy obróbkę mechaniczną i termiczną, co służy przetworzeniu łusek krzemowych oraz kombinacji laminatu EVA, półprzewodników na bazie krzemu i metali. 
 
Rzeczniczka PV Cycle powiedziała: „Wcześniej nie było realnych rozwiązań dla dalszego recyklingu płatków krzemowych. Mogły być one stosowane do wytwarzania nowych produktów lub materiałów, ale nie mogły być poddawane dalszemu recyklingowi, ponieważ nie był on rozsądny ani ekologicznie, ani ekonomicznie.”
 
Ogólny proces recyklingu modułu fotowoltaicznego rozpoczyna się od usunięcia ramy, skrzynki przyłączeniowej i kabli. Moduł jest następnie rozdrabniany poprzez sortowanie na drodze procedury selekcji lub drgania. Końcowy etap polega na rafinacji i mikro recyklingu materiałów, takich jak płatki krzemowe. 
 
Nowy proces stosowany w programie PV Cycle osiąga wysoki wskaźnik recyklingu modułów opartych na krzemie, który wynosi aż 96%. Oznacza to, że prześcignięte zostały normy przemysłu, jak również dyrektywy Unii Europejskiej o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ZSEE/ang. WEEE – Waste of Electrical and Electronic Equipment). 
Pozostałe 4%, których nie udaje się wykorzystać ponownie jest zazwyczaj wykonane z pozostałości szkła z odzysku i folii EVA.
 
Wg PV Cycle do recyklingu nadają się jednakowo wszystkie rodzaje technologii – w tym krzem, CdTe, CIGS  oraz moduły elastyczne. Organizacja wymieniła także różne korzyści z tego procesu – w tym odzyskiwanie surowców i ochronę zasobów naturalnych. Dodała też, że recyklingowi można poddać szkło, aluminium, miedź, tworzywa sztuczne ze skrzynki przyłączeniowej i kabli, pewne półprzewodniki oraz nawet srebro. 
 
Podczas gdy dla PV Cycle nowy rekord  recyklingu dla modułów opartych na krzemie wynosi 96%, obecna średnia dla branży recyklingu modułów niekrzemowych znajduje się na poziomie 97%. Jednak i w tej dziedzinie PV Cycle przoduje. Dla modułów nie opartych na krzemie, organizacja osiągnęła 98% poziom recyklingu. 
 
Źródło: pv-tech.org