Według stanu na 1 sierpnia 2020 roku moc zainstalowana w PV w Krajowych Sieciach Elektroenergetycznych wyniosła 2261,347 MWp. W rekordowym dniu – 12 sierpnia, w szczytowym momencie instalacje wykorzystywały 71% mocy – 1609 MW!

Rekordowa produkcja z PV, Źródło: PSE twitter

Uzysk energii z instalacji PV

Przyjmuje się, że w polskich warunkach klimatycznych optymalnie zlokalizowana i wykonana instalacja fotowoltaiczna jest w stanie wyprodukować rocznie nieco ponad 1 000 kWh z każdego zainstalowanego kW mocy. Oczywiście trzeba mieć na uwadze, że instalacja fotowoltaiczna będzie produkować najwięcej energii w miesiącach letnich (nawet do 70%) , a dokładnie od kwietnia do września. Dysproporcja w produkcji energii z modułów fotowoltaicznych może być duża (nawet do kilkuset procent) w zależności od danego miesiąca i pogody. Dzięki rozliczeniu w ramach systemu opustu, inwestor może korzystać z energii wyprodukowanej w nadmiarze w miesiącach letnich i zmagazynowanej w sieci.

Rekordowa produkcja

Choć największa produkcja przypada na miesiące letnie ze względu na dobre nasłonecznienie, wysokie temperatury sprawiają, że spada sprawność modułów. Jak podają PSE, z punktu widzenia wykorzystania PV, rekordowy był kwiecień, kiedy odnotowywane były małe zachmurzenia i umiarkowana temperatura.

Rekordowa produkcja z PV, Źródło: PSE twitterDobrą produkcję w kwietniu można zaobserwować także na indywidualnych instalacjach. Zobacz jak wyglądała produkcja energii w II kwartale 2020r. na przykładzie prosumenckiej instalacji o mocy 10 kW TUTAJ

Kwiecień był rekordowym miesiącem, ale dzienna rekordowa produkcja dobowa została odnotowana przez PSE 12.08.2020 r., kiedy instalacje wyprodukowały łącznie 12,3 GWh energii elektrycznej!

OZE to nie tylko fotowoltaika!

Jak podaje PSE, w Polsce rośnie również moc zainstalowana w źródłach wiatrowych, choć w dość umiarkowanym tempie – od 5737 MW w 2016 r. do 6252 MW w 2020 r. Źródła wiatrowe generują corocznie od 2015 r. co najmniej 10 TWh rocznie, przy czym w 2019 r. wygenerowały ok. 14 TWh.

Według PSE, instalacje fotowoltaiczne generują na razie znacznie mniej energii, a generacja z PV w 2020 r. powinna przekroczyć 2 TWh.

Według danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych, od początku tego roku źródła wiatrowe pracowały powyżej 50% mocy zainstalowanej ok. 1/4 czasu. Dla porównania fotowoltaika pracowała powyżej 50% mocy zainstalowanej 1/15 czasu, biorąc pod uwagę pełne doby.

Źródło: PSE

Redakcja GLOBEnergia