Co się stało?

Przedświąteczną temperaturę podgrzały informacje o planach budowy farmy fotowoltaicznej o powierzchni 1,5 ha na terenie Polany Białowieskiej. Jak podała Gazeta Wyborcza, zgodę na budowę farmy szykuje wójt Białowieży, a inwestorem jest sam podległy mu inspektor do spraw budownictwa, inwestycji i zamówień publicznych.

Spór dotyczy budowy farmy PV Żubrowa o mocy 1 MW na działce ewidencyjnej 73/1 obręb Białowieża. Fundacja Dzika Polska wskazuje, że działka wykorzystywana jest przez żubry i zlokalizowana jest tuż przy granicy z Rezerwatem Ścisłym Białowieskiego PN. Według doniesień mieszkańców i organizacji pozarządowych, informacja o budowie farmy PV miała się pojawić tuż przed zakończeniem dnia roboczego w piątek, co miało być celowym zabiegiem. W ten sposób pozostał jeden dzień na zapoznanie się z dokumentacją inwestycji i zgłoszenie ewentualnych uwag.

Na wypowiedź Adam Bohdana z Fundacji Dzika Polska powołał się portal Podlaskie24.pl. Podkreślił, że rozwój OZE jest niezbędny, ale nie może przypominać wylewania dziecka z kąpielą. Obszary chronione nie są miejscem do realizowania tego typu inwestycji. Farma w planach ma być budowana przy granicy jedynego w Polsce przyrodniczego obiektu Światowego Dziedzictwa Ludzkości, na obszarze Natura 2000. Zdaniem Bohdana, inwestycja może wpłynąć na siedlisko gatunków związanych z ekosystemami nieleśnymi.

Radosław Ślusarczyk z Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot wskazał w wypowiedzi dla Podlaskie24.pl, że inwestycja jest sprzeczna z zapisami “Planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Puszcza Białowieska”, w który nałożono obowiązek utrzymania dotychczasowego sposobu użytkowania rolniczego Polany Białowieskiej z uwagi na konieczność zachowania żerowisk orlika krzykliwego. Z tego między innymi powodu Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (RDOŚ) odmówiła uwzgodnienia warunków realizacji projektów, co widać na zdjęciach dokumentacji opublikowanej przez Fundację Dzika Polska. Należy zauważyć, że RDOŚ jest tylko organem opiniującym i uzgadniającym, natomiast decyzję środowiskową dla inwestycji gminnych wydaje Wójt Białowieży.

Fundacja poinformowała na FB, że autorem raportu oddziaływania na środowisko jest Polskie Towarzystwo Ochrony Pierwotnej Przyrody z Hajnówki. Członkowie Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Białymstoku mieli wiele zastrzeżeń do dokumentacji przygotowywanej przez tą organizację.

NOWE INFORMACJE WS FARMY FOTOWOLTAICZNEJ NA POLANIE BIAŁOWIESKIEJ
Poniżej publikujemy postanowienie dyrektora RDOŚ…

Opublikowany przez Fundacja Dzika Polska Poniedziałek, 21 grudnia 2020

W samej sprawie interweniowała posłanka na Sejm RP Hanna Gil-Piątek, która wystosowała list interwencyjny do Wójta Białowieży, w którym prosi o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. – Dlaczego inwestycja, co do której można było się spodziewać wątpliwości, ani razu nie trafiła pod obrady Rady Gminy? – pyta posłanka. Gil-Piątek argumentuje, że fotowoltaika to słuszna droga, ale to nie oznacza, że można stawiać takie instalacje wszędzie, bo mogą wizualnie zepsuć unikatowe widoki. – Aluminiowe konstrukcje, transformatory i ogrodzenia zdecydowanie nie pasują do dzikich łąk, na których pasą się żubry – tłumaczy Gil-Piątek.

Rezygnacja z inwestycji

Na początku stycznia na stronie Urzędu Gminy Białowieża pojawiła się informacja o wycofaniu wniosku o wydanie decyzji dla budowy farmy fotowoltaicznej PV Żubrowa o mocy 1 MW na działce 73/1 (obręb Białowieża). Wniosek złożyli Agnieszka i Andrzej Kaczanowscy. Wcześniej inwestor w komentarzu dla Gazety Wyborczej zarzekał się, że tematu nie odpuści, twierdząc, że “cała awantura wokół tego to bicie piany”.

Na kanwie sprawy ukazał się problem braku planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Białowieża, który jasno wskazałby, czy na określonych terenach mogą powstawać nowe inwestycje. Na brak takich planów narzekają także mieszkańcy innych gmin w Polsce. Plan jest też jednoznaczną wskazówką dla inwestorów, którzy mają przejrzystą informację, czy na danym obszarze mogą instalować farmy fotowoltaiczne lub inne urządzenia.

Redakcja: Patrycja Rapacka

Redakcja GLOBEnergia