Badania i rozwój

Firma Q CELLS ogłosiła, że w ciągu najbliższych trzech lat zainwestuje około 125 mln euro w badania i rozwój w swojej siedzibie głównej w Thalheim w Niemczech w zakresie innowacji, technologii i jakości. Z tej kwoty ponad 20 mln euro zostanie przeznaczone na zakup nowych urządzeń i maszyn, które zostaną wykorzystane do opracowania i komercjalizacji kolejnej generacji ogniw i modułów słonecznych opartych na słynnej technologii fotowoltaicznej Q.ANTUM!

Nowe rozwiązania mają na celu znaczne zwiększenie efektywności i wydajności technologii solarnej. Zwiększy to konkurencyjność energii słonecznej przez obniżenie wskaźnika LCOE (Levelized Cost of Electricity), a tym samym kosztu za kWh dla użytkownika końcowego.

Poprzez inwestycje, Q.CELLS tworzy podstawy pod kolejne przełomowe innowacje, które będzie rozwijać w Niemczech, a następnie komercjalizować na światowych rynkach energii słonecznej.

Długofalowy cel mimo kryzysu w związku z pandemią COVID-19

Mimo zawirowań związanych z epidemią koronawirusa, firma Q.CELLS obrała długoterminowy cel! To sygnał, że firma posiada sprecyzowane zamiary i długofalowe perspektywy jako dostawca czystych rozwiązań energetycznych opartych na wiodących technologiach solarnych.

Producent ma silną pozycję w historii rozwoju wiodących produktów solarnych w Niemczech, gdzie zatrudnia ponad 550 osób w zakładach w Thalheim i Berlinie. Spośród nich ponad 200 wysoko wykwalifikowanych inżynierów zajmujących się badaniami i rozwojem oraz zarządzaniem jakością jest zatrudnionych w Thalheim.

Firma wierzy, że fotowoltaika będzie kluczowym motorem zmian w światowej energetyce. Właśnie dlatego, szczególnie w dobie globalnej pandemii, skupia się na strategicznych inwestycjach, które umożliwią dalszy rozwój technologii solarnej jako elastycznego, przystępnego cenowo i łatwo dostosowującego się źródła energii, które może zdominować przemysł oparty na paliwach kopalnych.

Patenty chronią długoterminowe inwestycje w innowacje

Już w 2019 roku firma Q.CELLS zainwestowała w nowe maszyny do swojego ośrodka badawczo-rozwojowego na terenie Niemiec. Marka podkreśla również swoje stanowisko, zgodnie z którym osiągnięcia technologiczne są możliwe dzięki długofalowemu wsparciu innowacji, które należy chronić patentem.

Aby zapewnić jeszcze lepsze wsparcie dla konkurencyjności i innowacyjności, firma inwestuje 35 milionów euro rocznie w centralę badawczo-rozwojową w samych Niemczech.

Jak powiedział dyrektor ds. technologii Daniel Jeong, taki poziom inwestycji uda się utrzymać tylko wtedy, gdy zostanie zapewniona prawnie pewność, że technologii nie wolno kopiować, a opatentowane technologie będą skutecznie chronione prawem.

Firma Q.CELLS jest zadowolona, że Sąd Rejonowy w Düsseldorfie podtrzymał pozew w sprawie naruszenia patentu, stwierdzając, że opatentowana technologia Q.CELLS została wykorzystana przez innych producentów. To utwierdziło firmę w przekonaniu, że może nadal coraz wyżej stawiać poprzeczkę technologiczną i utrzymać trwałe inwestycje w badania i rozwój.

Jak powiedział dyrektor ds. technologii Daniel Jeong, technologia fotowoltaiczna może przetrwać w starciu z paliwami kopalnymi tylko wtedy, gdy przemysł solarny będzie w stanie ją w dobrej wierze udoskonalać, a tym samym tworzyć bardziej przystępne cenowo produkty wprowadzane do uczciwie konkurującej ze sobą branży.

Dystrybutorem modułów Q.Cells w Polsce jest firma Corab.

Corab

Polski producent systemów mocowań modułów fotowoltaicznych