Pod koniec roku Prezes URE prowadzi postępowania dotyczące nowych taryf za energię elektryczną i paliwa gazowe, które będą obowiązywać od następnego roku. Wnioski składają spółki dystrybucyjne i sprzedawcy, czyli spółki obrotu.

– Regulator stoi na straży tego procesu dbając, by ostateczne ceny płacone przez odbiorców odzwierciedlały jedynie uzasadnione koszty działalności firm energetycznych i odpowiadały aktualnym warunkom rynkowym – podkreśla Rafał Gawin, prezes URE.

Rachunki za energię zdrożeją

Na rachunku za energię elektryczną pojawiają się dwie kategorie opłat. Pierwsza z nich to  koszt sprzedaży energii elektrycznej. Prezes URE zatwierdza taryfy dla sprzedaży, co dotyczy tylko odbiorców w gospodarstwach domowych korzystających z taryfy tzw. sprzedawcy z urzędu. Drugi koszt dotyczy transportu energii, czyli dystrybucji. Prezes URE zatwierdza taryfy dystrybucyjne dla wszystkich odbiorców. Warto podkreślić, że w kosztach dystrybucyjnych od 1 stycznia 2021 r. zawarta jest także opłata mocowa.

Według wyliczeń URE, uwzględniających nowe taryfy oraz wszystkie dodatkowe pozycje na rachunku, gospodarstwa domowe zapłacą o ok. 9 -10 proc. większe rachunki za energię elektryczną. W praktyce wzrost ten będzie wynosił ok. 8 zł w skali miesiąca.

fot. URE

fot. URE

W poniższej tabeli URE przedstawił procentowe i nominalne zmiany rachunku za energię elektryczną dla odbiorców w gospodarstwach domowych w 2021 r. Wyliczenia są ujednolicone dla  grupy G11, przy średnim zużyciu 1777 kWh rocznie.

Z danych wynika, że największy przyrosty za energię elektryczną odnotują w tym roku odbiorcy PGE Dystrybucja, klienci PGE Obrót, najmniejsze – Energi Operatora i Energi Obrót.* Łączne skutki dla odbiorców PGE i Tauron podano w przedziałach ze względu na zróżnicowanie stawek opłat w poszczególnych obszarach działania tych przedsiębiorstw. Dodatkowo wielkości Tauron Sprzedaż nie dotyczą obszaru Gliwic (Tauron Sprzedaż GZE nie przedkłada taryfy do zatwierdzenia).

W kolejnej tabeli URE zebrał zmiany stawek za energię elektryczną w zatwierdzonych na 2021 r. taryfach operatorów systemów dystrybucyjnych oraz tzw. sprzedawców z urzędu

**Skutki tylko dla odbiorców Tauron Sprzedaż bez obszaru Gliwic (Tauron Sprzedaż GZE nie przedkłada taryfy do zatwierdzenia).* Do stawek własnych operatora zalicza się: składnik stały stawki sieciowej, składnik zmienny stawki sieciowej oraz stawkę abonamentową. Stawki własne nie obejmują innych opłat: mocowej, OZE, kogeneracyjnej oraz przejściowej.
***Przedsiębiorstwo obrotu innogy Polska nie przedkłada taryfy do zatwierdzenia.
**** Średnia nie obejmuje Tauron Sprzedaż GZE oraz innogy Polska.

Największa zmiana średniej stawki w dystrybucji dla wszystkich grup przypada na innogy Stoen Operator, który zarządza siecią w Warszawie. Mieszkańcy stolicy odnotują największe podwyżki za energię elektryczną. Zmiana wynosi 29,54 proc., podczas gdy najmniejsza przypada dla Energi Operatora – 16,55 proc.

Gawin przypomina, że taryfy dystrybucyjne mają zapewnić środki na inwestycje. W tym roku URE uwzględnił w taryfach zaliczkę na konto regulacyjne. Jest to nowo wprowadzone rozwiązanie dedykowane dystrybutorom. URE utrzymał także stopę wynagradzania z zaangażowanego kapitału na poziomie 2020 r. Zatwierdzając taryfy operatorom uwzględniono również dodatkowe wynagrodzenia dla tych inwestycji, których realizacja wspiera politykę energetyczną Polski.

 

Redakcja GLOBEnergia