URE ograniczy wzrost cen prądu o prawie 3 zł w skali roku! Zmieniono opłatę OZE

Na naszych rachunkach za energię od wielu lat obecna jest opłata OZE, która ma celu wsparcie produkcji bezemisyjnej energii w Polsce. W przyszłym roku ma być zmniejszona do poziomu zerowego, co jest spowodowane obecnie panującymi warunkami na rynku energii.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Przypomnijmy, że opłata OZE została wprowadzona na podstawie ustawy o OZE z 2015 roku. Opłata wspiera produkcję energii z OZE oraz mechanizmy zapewniające ich wysoki udział w miksach energetycznych. Mowa o aukcyjnym systemie wsparcia oraz systemach taryfy gwarantowanej (FIT: feed-in-tariff) i dopłat do ceny rynkowej (FIP: feed-in-premium). W przyszłości opłata ta będzie wspierać także wytwarzanie energii w morskich farmach wiatrowych.

Na co przeznaczona jest opłata OZE?

Środki z opłat są przeznaczane m.in. na wypłatę różnicy cen energii rynkowej i ustalonej w aukcjach. Przykładowo, jeśli cena jaką zaoferował wytwórca na aukcji wynosiła 200 zł/MWh, a cena TGeBase kształtuje się na poziomie 180 zł/MWh – to różnica 20 zł za wyprodukowaną MWh zostanie mu wyrównana przez Zarządcę Rozliczeń ze środków, które pochodzą właśnie z opłaty OZE. W ostatnim czasie wskaźnik TGeBase przekracza nawet 1000 zł za megawatogodzinę, co oznacza, że Zarządca Rozliczeń wypłaca coraz mniejsze wyrównania wytwórcom.

Zerowa stawka opłaty OZE w 2023 roku 

Prezes URE zdecydował o obniżeniu stawki OZE do poziomu zerowego. Opłaty te dystrybutorzy zaczęli pobierać od 1 lipca 2016 roku, tj. od dnia wejścia w życie przepisów nowelizacji ustawy o OZE. Poniższa tabela przedstawia stawki OZE obowiązujące w poszczególnych latach od 2016 roku.

Okres obowiązywania stawki opłaty OZEWysokość netto stawki opłaty OZE [zł/MWh]
Lipiec - grudzień 2016 r.2,51
2017 r.3,70
2018 r.0,00
2019 r.0,00
2020 r.0,00
2021 r.2,20
2022 r.0,90
2023 r.0,00
Tabela 1. Stawki opłaty OZE [zł/MWh] w latach 2016 – 2023
Źródło: URE

O ile spadnie rachunek za prąd?

Przy założeniu rocznego zużycia w gospodarstwie domowym na poziomie wynoszącym 2380 kWh (średnia z 2018 r.), opłata OZE w wysokości z 2022 r. przekładałoby się w 2023 roku na kwotę na rachunku wynoszącą 2,63 zł w skali roku. Jest to więc symboliczna obniżka. Opłata OZE stanowi mniej niż 1 proc. rachunku za prąd.

Jak zmienią się ceny prądu w 2023 roku? Więcej na ten temat przeczytasz tutaj: Ceny prądu w 2023 r.: gospodarstwa domowe zapłacą około 20% więcej, duży przemysł nawet 85% więcej

Wysokie wartości indeksu TGeBase

Jak czytamy w komunikacie, kluczowym czynnikiem wpływającym na ustalenie zerowej stawki opłaty OZE było kształtowanie się indeksu TGeBase na Towarowej Giełdzie Energii na poziomie przewyższającym nie tylko ceny ofertowe, lecz okresowo także referencyjne. Taka sytuacja przełoży się na minimalizację poziomu wsparcia, jakie jest wypłacane wytwórcom przez Zarządcę Rozliczeń. Istotna jest równie specyfika tego rynku: produkcja energii w systemie aukcyjnym oraz dołączanie do niego kolejnych wytwórców to proces stopniowy, będący konsekwencją przyjętego terminarza realizacji inwestycji. Nie mamy zatem jeszcze maksymalnej zadeklarowanej produkcji energii przez wszystkich wytwórców, którzy wygrali dotychczasowe aukcje - wyjaśnia URE.

Źródło: URE

Zobacz również