– Po 12 latach, od przyjęcia poprzedniej polityki, przyjęto nowy dokument strategiczny, który wyznacza kierunki rozwoju sektora. PEP 2040 będzie naszym kompasem w zakresie transformacji do gospodarki zeroemisyjnej – skomentował na Twitterze Michał Kurtyka, Minister Klimatu i Środowiska.

Do przyjętej PEP2040 odniósł się już prezes największego producenta energii elektrycznej w Polsce, PGE Polska Grupa Energetyczna. –  Z zadowoleniem przyjmujemy informację o przyjęciu przez Radę Ministrów Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku. To dokument oczekiwany przez cały sektor energetyczny. Sprawiedliwa transformacja, zeroemisyjny system energetyczny i dobra jakość powietrza są filarami PEP2040. To także ważne elementy strategii  Grupy PGE. Planowany przez nas rozwój OZE – szczególnie w obszarze morskiej energetyki wiatrowej oraz rozwój niskoemisyjnych jednostek, jak na przykład kogeneracja w ciepłownictwie, wpisują się w ambitne cele przedstawione w przyjętym dziś przez Radę Ministrów dokumencie – powiedział Wojciech Dąbrowski.

Filary przyszłego systemu energetycznego Polski

Polska energetyka przejdzie transformację energetyczną do 2040 r. Będzie ona oparta na trzech filarach czyli sprawiedliwej transformacji, zeroemisyjnym systemie energetycznym oraz dobrej jakości powietrza. Jest to kierunek długoterminowy, w którym zmierza transformacja energetyczna. Zmniejszenie emisyjności sektora energetycznego będzie możliwe poprzez wdrożenie energetyki jądrowej i energetyki wiatrowej na morzu oraz zwiększenie roli energetyki rozproszonej i obywatelskiej.

Zmiany w energetyce mają być kompatybilne z modernizacją polskiej gospodarki przy zachowaniu bezpieczeństwa energetycznego kraju. Realizacji założeń PEP 2040 przyświeca sprawiedliwy podział kosztów oraz ochrona wrażliwych grup społecznych jak np. górnicy.

Realizacja celów PEP 2040 przełoży się także na ambicje przedstawione w Porozumieniu Paryskim, zawartym w 2015 r. Strategia energetyczna uwzględnia regulacje i strategie Unii Europejskiej tj. cele klimatyczno-energetyczne do 2030 r., Europejski Zielony Ład oraz plan odbudowy po pandemii koronawirusa.

23 proc. udziału OZE do 2030 r.

Do 2030 r. nastąpi redukcja emisji gazów cieplarnianych o ok. 30 proc. w stosunku do 1990 r. Redukcja wykorzystania węgla w gospodarce będzie następować w sposób zapewniający sprawiedliwą transformację. Rozbudowie ulegnie infrastruktura gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw ciekłych, a także zapewniona zostanie dywersyfikacja kierunków dostaw.

PEP 2040 przewiduje, że w 2030 r. udział OZE w końcowym zużyciu energii brutto wyniesie co najmniej 23 proc. Moc zainstalowana w sektorze offshore wind wyniesie 5,9 GW w 2030 r. i do ok. 11 GW w 2040 r.

W 2033 r. przewidywane jest uruchomienie pierwszego bloku elektrowni jądrowej o mocy ok. 1-1,6 GW. Kolejne bloki będą wdrażane co 2-3 lata. Cały program jądrowy zakłada budowę 6 bloków.

Do 2040 r. potrzeby cieplne wszystkich gospodarstw domowych pokrywane będą przez ciepło systemowe oraz przez zero- lub niskoemisyjne źródła indywidualne. Dzięki inwestycjom w transformację sektora ciepłowniczego, elektryfikację transportu oraz promowanie domów pasywnych i zeroemisyjnych (wykorzystujących lokalne źródła energii), w widoczny sposób poprawi się jakość powietrza, która ma wpływ na zdrowie społeczeństwa. Najważniejszym rezultatem transformacji – odczuwalnym przez każdego obywatela – będzie zapewnienie czystego powietrza w Polsce.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

 

Redakcja GLOBEnergia