Rafał Gawin obejmuje stanowisko na pięcioletnią kadencję. Nominację w imieniu Premiera wręczył Minister Energii Krzysztof Tchórzewski, dziękując jednocześnie poprzednikowi za współpracę. Przypomnijmy, że zmiana na stanowisku prezesa URE wynika z upływu kadencji poprzedniego szefa. Kadencja Macieja Bando skończyła się 2 czerwca 2019r. Powołanie na stanowisko Prezesa URE poprzedziła procedura konkursowa.

Nowa kadencja w URE

Rafał Gawin to absolwent Politechniki Gdańskiej i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Od sierpnia 2004 r. do grudnia 2012 r. pracował na różnych stanowiskach w Urzędzie Regulacji Energetyki (URE). Następnie, cały rok 2013 przepracował w Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER). Do URE powrócił w 2014 r.

Rafał Gawin jest szóstym Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki. Pracuje w URE od kilkunastu lat. Ostatnio zajmował stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich URE.

Zadania Prezesa URE

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki jest centralnym organem administracji rządowej powołanym na mocy ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, do realizacji zadań z zakresu regulacji gospodarki paliwami i energią oraz promowania konkurencji.

Pełni rolę regulatora rynku energii, centralnego organu administracji rządowej powołanego na mocy ustawy Prawo energetyczne do realizacji zadań z zakresu regulacji gospodarki paliwami i energią oraz promowania konkurencji.

Do kompetencji Prezesa URE należą m.in.: udzielanie i cofanie koncesji, zatwierdzanie i kontrolowanie stosowania taryf dla paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła pod względem zgodności z ustawami i przepisami wykonawczymi, w tym analizowanie i weryfikowanie kosztów przyjmowanych przez przedsiębiorstwa energetyczne jako uzasadnione do kalkulacji cen i stawek opłat w taryfach; kontrolowanie standardów jakościowych obsługi odbiorców oraz kontrolowanie na wniosek odbiorcy dotrzymania parametrów jakościowych paliw gazowych i energii elektrycznej.

Źródło: URE, Ministerstwo Energii

Redakcja GLOBEnergia