Poniżej prezentujemy 10 topowych firm z USA, które to w ciągu ostatnich pięciu lat zainstalowały największą ilość mocy w PV i podajemy kilka faktów o tych przedsiębiorstwach. Uwzględniono wielkość zainstalowanej mocy.

  1. Target Corporation (147,5 MW). Celem Target jest zwiększenie liczby budynków wyposażonych w dachowe panele słoneczne do 500 w 2020 roku. To amerykańskie przedsiębiorstwo handlu detalicznego aktualnie posiada 300 takich obiektów wykorzystujących panele solarne.
  2. Walmart (145 MW). W 2005 roku ówczesny dyrektor naczelny firmy Walmart – Lee Scott -oświadczył, że kwestia zmian klimatycznych zdawała się być kontrowersyjna, niemniej nauka przedstawiła jasne dowody, świadczące o tym zjawisku i dodał, że każda firma ponosi odpowiedzialność związaną z redukcją emisji gazów cieplarnianych.
  3. Prologis (107,8 MW). Prologis – właściciel, operator i deweloper przemysłowych nieruchomości zainstalował więcej mocy wytwórczych w PV niż 27 różnych stanów w USA.
  4. Apple (93,9 MW). Były administrator Agencji Ochrony Środowiska (EPA) – Lisa Jackson jest obecnie dyrektorem Apple nadzorującym politykę środowiskową, inicjatywy społeczne oraz globalne sprawy rządowe.
  5. Costco Wholesale (50,7 MW). Instalacja solarna na hali magazynowej Costco Wholesale w Lake Elsinore (Kalifornia) pokrywa powierzchnię 45 tys. m2. System pozwoli na uniknięcie przedostania się do atmosfery 458 ton węgla każdego roku. Deweloperzy przyrównali to do zasadzenia drzew na powierzchni 112 hektarów.
  6. Kohl’s (50,2 MW). Pod koniec zeszłego roku sprzedawca detaliczny Kohl’s posiadał w sumie 163 systemy fotowoltaiczne funkcjonujące w 15 różnych stanach.
  7. IKEA (44MW). 99 % magazynów IKEA jest zasilane energią promieniowania słonecznego!
  8. Macy’s (38,9 MW). Do końca 2016 roku Macy’s zainstaluje na swoich obiektach łącznie 113 systemów PV.
  9. General Growth Properties (30,2 MW). W 2015 roku GGP – firma zredukowała całościową emisję dwutlenku węgla o 23 200 ton metrycznych, co jest równe usunięciu blisko 5 000 samochodów, jeżdżących pod drogach USA.
  10. Hartz Mountain Industries (22,7 MW). „Energia słoneczna reprezentuje zarówno środki do bardziej przyjaznego środowisku postępowania poprzez redukcję zanieczyszczenia i stanowi istotny czynnik zmniejszenia kosztów operacyjnych”, twierdzi Emanuel Stern – dyrektor do spraw operacyjnych Hartz Mountain Industries.

Opracowano na podstawie: Earth911.com