Polska zajmuje odpowiednio: 3 miejsce – ilość zatrudnionych osób, 5 miejsce – wartość rynku, 6 miejsce – zużycie.    

Rynek biopaliw od lat nie zanotował spadku, w 2013 roku niestety w wielu krajach było inaczej. Obroty sektora biopaliw na rynkach UE w 2013 wyniosły 14,3 mld Euro, a zatrudnionych w tej branży było około 100 000 pracowników. Taki wynik to spadek o 9,3%.
 
 
Biorąc pod uwagę ilość miejsc pracy, w pierwszej trójce: Francja, Niemcy i Polska – jedynie Francji udało się polepszyć wynik i wyprodukować o 873 toe więcej biopaliw. Jednak jest to dużym osiągnięciem biorąc pod uwagę brak stabilności w tej branży. Ciekawym więc jest, że ilość zatrudnionych osób w 2013 roku w wielu krajach wzrosła, mimo spadku produkcyjnego, szczególnie wyraźnie widać to na przykładzie Niemiec. Wyprodukowano tam o 9% mniej biopaliw, ale przybyło aż 2900 pracowników. Faktem jednak jest, że mimo spadku wartość rynku biopaliw w Niemczech szacuje się na 3,7 mld Euro co sprawia, że jest najpotężniejszy w Europie. W Polsce – zatrudnionych przy produkcji biopaliw w 2013 roku było 7500, wartość rynku wynosiła 850 mln Euro, co ustawia nas na 5 pozycji wśród państw UE. Obroty w branży biopaliw, w stosunku do 2012 roku wzrosły niemal o 300 mln Euro, natomiast zużycie spadło o 55 376 toe.
Źródło: EurObserv’ER 2014