Falownik, czy inaczej inwerter, to urządzenie przekształcające energię elektryczną z modułów fotowoltaicznych, która jest w postaci prądu i napięcia stałego, na energię w postaci napięcia i prądu przemiennego o parametrach zgodnych z energią elektryczną w sieci publicznej niskiego napięcia (230/400 V, 50 Hz). Oprócz samej zamiany prądu ze stałego na przemienny, falownik pełni także funkcje kontrolne oraz prowadzi statystyki produkcji energii.

Nowelizacja ustawy o OZE

Wraz z wejściem w życie nowelizacji Ustawy o OZE przedsiębiorcy stali się prosumentami. W związku z tym, ich zainteresowanie instalacją fotowoltaiczną może się zwiększyć! Prosumentami mogą stać się przedsiębiorcy, którzy będą wytwarzali energię elektryczną na własne potrzeby. Warunkiem jest, by wytwarzanie energii elektrycznej przez przedsiębiorców nie stanowiło przedmiotu ich przeważającej działalności gospodarczej.

Korzystanie z energii elektrycznej jest jednym z podstawowych elementów czy narzędzi potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej, a fotowoltaika może być jedną z najlepszych inwestycji poprawiających efektywność przedsiębiorstwa. W związku z tym, że przedsiębiorstwa zazwyczaj potrzebują więcej energii elektrycznej niż gospodarstwa domowe, ich rozliczenie może przebiegać w nieco inny sposób.

Dla instalacji do 10 kW z energii wcześniej oddanej do sieci potrącane jest 20%, jako koszt przechowania energii w systemie energetycznym Jeżeli instalacja przekracza moc 10 kW, opust wynosi 0,7 kWh za każdy 1 kWh wprowadzonej do sieci energii. Oznacza to, że jako koszt przechowania energii w systemie energetycznym potrącane jest 30%. Takie rozliczenie zwykle będzie dotyczyło przedsiębiorców, którzy zazwyczaj zużywają więcej energii niż przeciętne gospodarstwo domowe, gdzie instalacja wynosi zazwyczaj 6–7 kW.

Dowiedz się więcej

Chcesz poznać więcej parametrów, by móc dokładniej porównać przedstawione falowniki o mocy około 50 kW? Zapraszamy do kompletnego zestawienia w GLOBEnergia 3/2019 – TUTAJ

 

Producent Huawei Technologies
Co., Ltd
Fronius
International GmbH
SolarEdge
Technlogies
Model SUN2000-50KTL-M0 TAURO/TAURO
ECO 50.0-3-D/P
SE50K
Typ Beztransformatorowy Beztransformatorowy Beztransformatorowy
Maksymalna moc
wyjściowa AC [kW]
55 (możliwe
ograniczenie do 50)
50 50
Liczba MPPT 6 3-1 Nie dotyczy
optymalizacja
Sprawność
maksymalna [%]
98,6 98,5 98,3
Sprawność
euro [%]
98,5 98,2 98
Zakres napięć
MPPT [V]
200-1000 400–930 Nie dotyczy
optymalizacja
Maksymalne napięcie
wejściowe po stronie
DC [V]
1100 1000 1000V
(Nominalne 750V
optymalizacja)
Współczynnik zakłóceń
harmonicznych prądu
[%]
<1,5% < 3% <3%

 

Producent SMA* DELTA* SAJ*
Model Sunny Tripower
CORE1
RPI M50A Suntrio Plus
TL50K
Typ Beztransformatorowy Beztransformatorowy Beztransformatorowy
Maksymalna moc
wyjściowa AC [kW]
50 55 55
Liczba MPPT 6 2 3
Sprawność
maksymalna [%]
98,1 98,6 98,8
Sprawność
euro [%]
97,8 98,4 98,5
Zakres napięć
MPPT [V]
500-1000 520-800 280-900
Maksymalne napięcie
wejściowe po stronie
DC [V]
1000 1000 1000
Współczynnik zakłóceń
harmonicznych prądu
[%]
<3% <3% <3%

 

Producent Growatt New Energy
Technology CO.,Ltd
Shenzhen SOFAR
SOLAR Co., Ltd.
KACO*
Model Growatt MAX
50KTL3 LV
SOFAR 50000TL KACO Blueplanet
50.0 TL3 INT XL M1
Typ Beztransformatorowy Beztransformatorowy Beztransformatorowy
Maksymalna moc
wyjściowa AC [kW]
50 50 50 kW
Liczba MPPT 6 3 1
Sprawność
maksymalna [%]
98,8 98,5 98,5
Sprawność
euro [%]
98,3 98,3 98,1
Zakres napięć
MPPT [V]
200-1000 250-960 570 – 900
Maksymalne napięcie
wejściowe po stronie
DC [V]
1100 1000 1100
Współczynnik zakłóceń
harmonicznych prądu
[%]
<3% <3% 1,60%

 

Producent Afore* Goodwe* Solis*
Model BNT050KTL GW50KLV-MT Solis-50K
Typ Beztransformatorowy Beztransformatorowy Beztransformatorowy
Maksymalna moc
wyjściowa AC [kW]
55 55 55
Liczba MPPT 3 4 4
Sprawność
maksymalna [%]
98,8 98,7 98,8
Sprawność
euro [%]
98,45 98,3 98,4
Zakres napięć
MPPT [V]
300-950 200-650 200-1000
Maksymalne napięcie
wejściowe po stronie
DC [V]
1000 800 1100
Współczynnik zakłóceń
harmonicznych prądu
[%]
<3% <3% <3%
  • *opracowanie redakcyjne

Nowy rodzina falowników Fronius dedykowana do instalacji komercyjnych oferuje dużą elastyczność projektowania systemów PV. W zależności od potrzeb, można wybrać wersję przeznaczoną do instalacji rozproszonej (wariant -D, od ang. Direct), z możliwością bezpośredniego podłączania łańcuchów modułów, lub wersję centralną (wariant -P, od ang. Precombined), do podłączenia grup łańcuchów. Z kolei możliwość łączenia falowników po stronie AC dzięki rozwiązaniu „AC daisy chain” eliminuje konieczność stosowania podrozdzielnic AC dla instalacji o mocy do 200 kVA. Szeroki przedział przyłączeniowy ułatwia podłączanie przewodów o dużych przekrojach, a miejsce na szynie DIN TH35 pozwala na montaż dodatkowych zabezpieczeń, zarówno po stronie AC, jak i DC. Na specjalną uwagę zasługuje możliwość montażu w pozycji horyzontalnej (np. równolegle do połaci płaskiego dachu), a dzięki technologii chłodzenia wymuszonym obiegiem powietrza oraz podwójnym ściankom, falownik ten nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.


Falownik SUN2000-50KTL-M0 stanowi odpowiedź firmy Huawei Technologies na potrzeby rynku instalacji do 50 kW (tzw. mikroinstalacji). Urządzenie o mocy 50 kW wyposażone jest w 6 niezależnych układów optymalizujących pracę generatora fotowoltaicznego (MPPT) o szerokim zakresie napięć wejściowych (200–1 000 V), co pozwala na instalację sekcji modułów PV o zróżnicowanych mocach i ekspozycjach (skomplikowane dachy, fasady, grunt). Wielostopniowy układ przetwarzania DC/DC – DC/AC gwarantuje wysoką sprawność falownika w godzinach porannych i wieczornych, a zaawansowany układ filtrów EMC – EMI zapewnia bardzo wysoką jakość sygnału wyjściowego. Dzięki technologii MBUS, 4G, WLAN i rozbudowanym narzędziom do monitoringu (aplikacja i portal FusionSolar Cloud) konfiguracja falownika jest niezwykle prosta, a komunikacja niezawodna. Monolityczna metalowa obudowa i zestaw wyprowadzonych złączy DC znacząco ułatwiają montaż, a naturalne chłodzenie pozwala osiągnąć wysoką kulturę pracy. Na wyposażeniu falownika znajduje się komplet zabezpieczeń strony DC i AC oraz zestaw czujników monitorujących indywidualnie każdy łańcuch modułów PV.


Rozszerzona oferta komercyjna falowników trójfazowych SolarEdge z technologią synergii o mocy 50 kW łączy dużą moc z łatwością instalacji. Konstrukcja falownika oparta jest na małych, lekkich i łatwych do przenoszenia jednostkach – głównej i pomocniczej, które montuje się osobno. Zaprojektowany do pracy z optymalizatorami mocy. Niezależne działanie każdej jednostki umożliwia łatwą obsługę serwisową i długi czas pracy systemu.

Zaprojektowany do trudnych warunków pracy (IP65), montowany na ścianie, aby zajmować jak najmniej miejsca, a instalacja wymaga tylko dwóch osób. Podczas instalacji falownika nie są potrzebne żadne dźwigi ani specjalne narzędzia. Łatwe uruchomienie falownika za pomocą aplikacji do falownika SetApp. Połączenie z platformą monitorowania SolarEdge za pośrednictwem sieci Ethernet lub komunikacji bezprzewodowej, w tym opcjonalnie wbudowanej wtyczki GSM. Zintegrowana ochrona przepięciowa RS485 dla lepszej ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi.


Chcesz dowiedzieć się więcej o zakresach, interfejsach komunikacyjnych, dodatkowych zabezpieczeniach, ochronie itp? Zapraszamy do kompletnego zestawienia w GLOBEnergia 3/2019 –TUTAJ 

Redakcja GLOBEnergia