Zgodnie z zasadami fizyki, strata mocy to iloczyn oporu i kwadratu prądu. Ogniwo, które ma o połowę mniejszą powierzchnię, generuje odpowiednio mniejszy prąd. Odnosząc się do wzoru na stratę mocy – im mniejszy prąd, tym mniejsza strata mocy. Sposób z wykorzystaniem o połowę mniejszych ogniw powoduje, że każdy z szynowodów transportuje mniejszy prąd. A zatem, spada również opór elektryczny.

Mniejszy opór to z kolei wzrost mocy modułu, a co za tym idzie – wzrost jego wydajności. Zmniejszenie oporu elektrycznego i zwiększenie wydajności modułu jest widoczne zwłaszcza podczas pracy w warunkach wysokiego natężenia promieniowania słonecznego. Przejawia się on wysokim prądem zwarcia i wysokim współczynnikiem wypełnienia FF. Z badań nad tymi produktami wynika, że moc modułów, o rozmiarach takich samych jak typowe moduły krzemowe, jest od 5 do 8 watów wyższa, a straty mocy na linii ogniwo–moduł mogą być nawet 4 razy mniejsze.

Budowa modułu HCC

Moduły z ogniwami ciętymi na pół, zamiast klasycznych 60 ogniw o wymiarach 156×156 mm, składają się ze 120 ogniw o wymiarach 156×78 mm.

Moduły typu HCC zbudowane są z dwóch części: górnej, złożonej z 60 ogniw połączonych szeregowo oraz dolnej również złożonej z 60 ogniw połączonych szeregowo. Obie części są z kolei połączone ze sobą równolegle. Istnieją także modele, które składają się z dwóch części po 72 ogniwa, czyli złożone w sumie ze 144 ogniw.

Zestawienie

Zapraszamy do zapoznania się z zestawieniem modułów typu HCC o mocy ok. 320 Wp!
Chcesz poznać wszystkie parametry? Zajrzyj TUTAJ

Producent Solar Fabrik Phono Solar Trina Solar Q-cells
Model M-Series_320W PS320MH-20/UH TSM-DE06H(II)  Q,PEAK DUO-G5
Typ monokrystaliczny
HCC
monokrystaliczny
HCC
monokrystaliczny
HCC
monokrystaliczny
HCC
Moc znamionowa
(Pmpp) [W]
320 320 320 320
Prąd znamionowy
(Impp) [A]
9,46 9,39 9,5 9,6
Napięcie
znamionowe
(Vmpp) [V]
33,83 34,08 33,7 33,32
Prąd zwarciowy
(Isc) [A]
9,94 9,85 10,01 10,09
Napięcie obwodu
otwartego
(Voc) [V]
40,8 40,35 41,5 40,13
Sprawność
modułu (%)
19,3 19,26 18,8 19
NOCT (nominalna
temperatura
pracy ogniwa)[°C]
b,d, 43±2 41±3 45
Wymiary
(D x S x W) [mm]
1674x990x35 1675x992x35 1698x1004x35 1685×1000× 32
Waga [kg] 18,8 18,5 18,7 18,7

 


Producent risen solar technology JA Solar REC EXE solar
Model RSM120-6-320M JAM60S10
-320/PR
REC N-PEAK EXE Solar A
HCUTM320-120
Typ monokrystaliczny
HCC
monokrystaliczny
HCC
monokrystaliczny
HCC
monokrystaliczny
HCC
Moc
znamionowa
(Pmpp) [W]
320 320 320 320
Prąd
znamionowy
(Impp) [A]
9,5 9,52 9,37 9,47
Napięcie
znamionowe
(Vmpp) [V]
33,7 33,62 34,2 33,8
Prąd zwarciowy
(Isc) [A]
10,1 10,16 10,22 9,94
Napięcie
obwodu
otwartego
(Voc) [V]
40 40,27 40,3 40,56
Sprawność
modułu (%)
19,1 19 19,2 19,55
NOCT
(nominalna
temperatura
pracy ogniwa)
[°C]
45±2 45±2 b,d, 45±2
Wymiary
(D x S x W) [mm]
1685x992x35 1689×996×35 1675x997x30 1650x992x35
Waga [kg] 19 18,7 18 18

Producent IBC SOLAR AG Canadian solar Longi Jinko
Model 330-MS HC CS3K-320 LR 6-60
HPH
JKM320M-
60H-TV
Typ monokrystaliczny
HCC
monokrystaliczny
HCC
monokrystaliczny
HCC
monokrystaliczny
HCC
Moc
znamionowa
(Pmpp) [W]
330 320 320 320
Prąd
znamionowy
(Impp) [A]
9,86 9,61 9,43 9,73
Napięcie
znamionowe
(Vmpp) [V]
33,8 33,3 33,9 32,9
Prąd zwarciowy
(Isc) [A]
10,61 10,14 10,02 10,07
Napięcie
obwodu
otwartego
(Voc) [V]
41,7 40,1 40,9 40,1
Sprawność
modułu (%)
19,6 19,26 19,3 18,33
NOCT
(nominalna
temperatura
pracy ogniwa)
[°C]
45 42 ± 3 b.d. 45±2
Wymiary
(D x S x W) [mm]
1684x1002x40 1675x992x5,8 1672x991x40 1704x1008x35
Waga [kg] 19 24 19 19,5

 

Nowe moduły bifacjalne Swan od Jinko, z przezroczystym podkładem, zostały opracowane z konieczności wspierania przejścia rynku energii z taryf gwarantowanych i dotacji rządowych na programy IPP/PPA i przygotowane na realizację scenariusza opartego na parytecie sieci. To wymaga maksymalizacji uzysku energii w kWh oraz zwiększenia wydajności instalacji fotowoltaicznej przy jednoczesnym ograniczeniu złożoności.

Moduł Swan osiąga taką samą moc wyjściową i zysk z tylnej strony, jak w przypadku bifacjalnego modułu dual-glass. Swan łączy zalety i dodatkową wydajność technologii bifacjalnej z prostotą i łatwością instalacji standardowych modułów.

Produkcja modułów Swan jest zbliżona do standardowych procesów produkcyjnych, co sprawia, że zdolność produkcyjna w skali GW jest osiągalna przy konkurencyjnych kosztach. JinkoSolar oferuje również 30-letnią liniową gwarancję wykonania, ustanawiając nowy standard mocy wyjściowej, wydajności energetycznej, niezawodności oraz niskiego poziomu kosztów energii elektrycznej.

Dowiedz się więcej!

Chcesz dowiedzieć się więcej? Poznaj inne parametry przedstawionych modułów takie jak: współczynniki temperaturowe napięcia, natężenia i mocy, temperaturę pracy, maksymalne obciążenie statyczne, maksymalny prąd wsteczny czy maksymalne napięcie systemowe!
Zapoznaj się z całym zestawieniem w GLOBEnergia 4/2019

Redakcja GLOBEnergia