„Bariery rozwoju generacji małoskalowej” to raport URE przygotowany w oparciu o wyniki przeprowadzonego w dwóch etapach badania ankietowego skierowanego do podmiotów, które zrealizowały, są w trakcie realizacji lub planujących realizację inwestycji w jednostki wytwórcze małej mocy.

Dokument bazuje także na analizie informacji zgromadzonych w toku postępowań administracyjnych, prowadzonych w oddziałach terenowych urzędu, w sprawach rozstrzygania sporów dotyczących odmowy zawarcia umowy o przyłączenia do sieci elektroenergetycznych nowych źródeł wytwórczych.

Kliknij TUTAJ aby pobrać raport.

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki