Zdaniem Komisji Europejskiej smog może być przyczyną 10% przedwczesnych zgonów na świecie. W latach 2018-2025 problem smogu będzie kosztować Unię Europejską około 475 mld euro rocznie, co stanowi 2,9 % średniego rocznego PKB.

Smog jest jednym z najistotniejszych problemów zdrowia publicznego w tym stuleciu. Odpowiada za jedną na dziesięć przedwczesnych śmierci na świecie oraz za 400 000 przedwczesnych zgonów rocznie w całej Europie – mówił Jerzy Buzek, Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego.

Raport The Clean Air Challenge przedstawia praktyczne rozwiązania, które mogą przyczynić się do poprawy zdrowia naszych obywateli, a także mogą przynieść korzyści całemu społeczeństwu. Musimy niezwłocznie rozpocząć ich wdrażanie w całej Europie – dodaje Jerzy Buzek

Zatem jak poprawić jakość powietrza ?

Czynniki, które najbardziej przyczyniają się do powstawania smogu to transport oraz ogrzewanie. Według Raportu The Clean Air Challenge najistotniejsze elementy w dziedzinie transportu, na których należy się obecnie skupić to, elektromobilność, rozwój rynku pojazdów elektrycznych i sieci szybkiego ładowania oraz rynek paliw alternatywnych.

Działania w kwestii transportu zauważalne są głównie w sektorze transportu zorganizowanego. Po ulicach polskich miast jeździ coraz więcej hybrydowych lub całkowicie elektrycznych autobusów. Przyczynia się to do poprawienia jakości powietrza ale i edukowania użytkowników transportu publicznego. Niestety nadal największym problemem są pojazdy prywatnych użytkowników. Samochody elektryczne są nadal bardzo drogie w porównaniu do pojazdów wykorzystujących klasyczne jednostki napędowe. Sytuacja zmieni się dopiero, gdy ceny samochodów elektrycznych, staną się bardziej przystępne dla każdego obywatela. W Polsce jakość powietrza za sprawą zmian w transporcie, ma poprawić się dzięki obowiązujące już Ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Ogrzewanie

Największym problemem związanym z zanieczyszczeniem powietrza są indywidualne paleniska w gospodarstwach domowych. Często piece wykorzystywane do ogrzewania domów prywatnych nie spełniają odpowiednich norm dotyczących emisji spalin. W Polsce od ubiegłego roku, zakazano sprzedaży kotłów stałopalnych o klasie emisji spalin niższej niż klasa V. Jednak to ograniczenie wyklucza powstawanie nowych źródeł emisji zanieczyszczeń, co natomiast ze starymi kotłami, które nadal pracują? Obecnie w naszym kraju trwa składanie wniosków do najważniejszego programu priorytetowego mającego na celu poprawę jakość powietrza. Program Czyste Powietrze, skupia się przede wszystkim na wymianie starych kotłów stałopalnych, na kotłownie gazowe lub pompy ciepła i inne ekologiczne źródła ciepła, budżet programu wynosi ponad 100 mld zł. Program Czyste Powietrze ma szanse odmienić jakość życia w naszym kraju.

Nie możemy zapominać, że złej jakości powietrze wpływa na każdego w inny sposób. Przyczyny i skutki smogu różnią się w zależności od regionu. Na przykład, w Zachodniej Europie główną przyczyną smogu jest transport, podczas gdy na Wschodzie ogrzewanie – komentuje Irena Pichola, Partner, Lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i Europie Środkowej w Deloitte.

To szokujące, że w dzisiejszych czasach smog nadal stanowi tak duże zagrożenie dla zdrowia naszych obywateli. Biorąc pod uwagę ogromne straty ekonomiczne i dostęp do najnowszych technologii, nie ma powodu dla którego ludzie nie powinni oddychać czystym powietrzem – mówi Diego Pavia, dyrektor generalny InnoEnergy.

Źródło: InnoEnergy

Redakcja GLOBEnergia