W dniu dzisiejszym, 1. czerwca 2016 roku, światło dzienne ujrzał raport „Renewables 2016 – Global Status Report” przygotowany przez REN21.

REN21 jest międzynarodową organizacją non-profit. Opiera się na Programie Ochrony Środowiska Narodów Zjednoczonych (UNEP). Pełni rolę platformy wymiany informacji i doświadczeń dla rządów, organizacji pozarządowych, instytucji naukowych, organizacji międzynarodowych i przemysłu w celu współpracy na rzecz rozwoju odnawialnych źródeł energii.

Raport organizacji daje nie tylko ogólny pogląd na poszczególne sektory branży OZE – energii elektrycznej, ogrzewania i chłodzenia czy transportu, ale omawia także kwestie polityczne, inwestycje i efektywność energetyczną. To kompleksowe opracowanie jest bogate w grafiki i zestawienia, np. TOP 5 krajów w różnych dziedzinach.

Raport donosi, że rok 2015 był wyjątkowy dla energetyki odnawialnej. Odnotowane zostały największe przyrosty zainstalowanej mocy, jakie kiedykolwiek można było zaobserwować.

W roku poprzednim miało miejsce kilka wydarzeń, które mocno wpłynęły na rozwój OZE, takich jak: dramatyczny spadek cen paliw kopalnych, seria ogłoszeń o najniższych w historii cenach energii z długoterminowych kontraktów w branży OZE, wzrost zainteresowania kwestią magazynowania energii i historyczne porozumienie klimatyczne w Paryżu, które połączyło globalną społeczność.

Za Bloomberg New Energy Finance raport podaje, że w 2015 roku inwestycje w nową energetykę i paliwa odnawialne wyniosły 285,9 miliarda $, a więc około 4,7% więcej niż w roku 2014.

Wskazane są trendy rynkowe dla poszczególnych źródeł energii odnawialnej:

  • Energia biomasy: kontynuacja wzrostu, jednak wyzwania się nie dezaktualizują,
  • Energia geotermalna: stały wzrost zahamowany przez niskie ceny paliw kopalnych i wysokie ryzyko rozwoju,
  • Energetyka wodna (z wyłączeniem energii oceanicznej): przemysł reaguje na zagrożenia klimatyczne i rosnące akcje różnych źródeł odnawialnych,
  • Energetyka słoneczna:
  1. Fotowoltaika: rekordowe wdrożenia i szybka ekspansja na nowe rynki,
  2. Kolektory słoneczne – ogrzewanie i chłodzenie: dalszy ciąg spowolnienia w Chinach i Europie, wzrost wdrażania projektów wielkoskalowych.
  • Energetyka wiatrowa: największe źródło nowych zainstalowanych mocy w OZE, rosnąca rola w zaspokajaniu zapotrzebowania na energię elektryczną.

Zarówno cała treść raportu, jak i jego skrócona wersja – „Key Findings” dostępne są za pośrednictwem strony internetowej ren21.net.

Źródło: ren21.net