Raport: „Ocena skutków ekonomicznych utrzymania wsparcia dla technologii współspalania węgla z biomasą”

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

biomasa sloma

Instytut Energetyki Odnawialnej przygotował ekspertyzę: „Ocena skutków ekonomicznych utrzymania wsparcia dla technologii współspalania węgla z biomasą”. Jest to aktualizacja i uzupełnienie raportu z 2012 r. "O niezrównoważonym wykorzystaniu odnawialnych zasobów energii w Polsce i patologii w systemie wsparcia OZE".

Nowe opracowanie obejmuje analizy w zakresie:
- stanu technologii i zużycia obiektów do współspalania,
- importu biomasy,
- kosztów współspalania (w kontekście systemu wsparcia energii z OZE),
- analizy porównawcze  trzech scenariuszy dot. możliwości realizacji przez Polskę celu na rok 2020 w zakresie OZE:

* Scenariusz utrzymania dotychczasowego systemu („scenariusz stagnacji”)
* Scenariusz stagnacji przy założeniu wejścia w życie ustawy o OZE
* Scenariusz wejścia w życie ustawy o OZE z uwzględnieniem rozwoju rynku po 2013 roku

Pobierz raport: raport ieo

Źródło: IEO

Instytut Energetyki Odnawialnej przygotował ekspertyzę: „Ocena skutków ekonomicznych utrzymania wsparcia dla technologii współspalania węgla z biomasą”. Jest to aktualizacja i uzupełnienie raportu z 2012 r. "O niezrównoważonym wykorzystaniu odnawialnych zasobów energii w Polsce i patologii w systemie wsparcia OZE".

Nowe opracowanie obejmuje analizy w zakresie:

stanu technologii i zużycia obiektów do współspalania,

importu biomasy,

kosztów współspalania (w kontekście systemu wsparcia energii z OZE),

analizy porównawcze  trzech scenariuszy dot. możliwości realizacji przez Polskę celu na rok 2020 w zakresie OZE:

Scenariusz utrzymania dotychczasowego systemu („scenariusz stagnacji”)

Scenariusz stagnacji przy założeniu wejścia w życie ustawy o OZE

Scenariusz wejścia w życie ustawy o OZE z uwzględnieniem rozwoju rynku po 2013 roku