Według danych, w latach 2018-2032 przedsiębiorstwa energetyczne planują oddać do eksploatacji łącznie ponad 11,9 GW nowych mocy wytwórczych. Jednocześnie liczba planowanych wycofań mocy wytwórczych z eksploatacji w tym okresie wynosi około 11,8 GW.

Ponad 30% inwestycji opartych o wiatr!

Poniżej przedstawiamy dane odnośnie planowanych nowych mocy osiągalnych według zastosowanej technologii paliwowej. Niestety wciąż największe inwestycje planowane są w jednostki oparte o węgiel kamienny (33,2%) oraz gaz ziemny (29,4%).

Wśród OZE wygrywa energetyka wiatrowa (31,88%). Projekty z zakresu fotowoltaiki stanowić będą 0,88%, biomasy 0,09%, energetyki wodnej 0,05%, a biogazu 0,01%.

URE

Nowe moce osiągalne w latach 2018-2032 według technologii paliwowej. Źródło: URE

65% obecnych mocy wytwórczych z węgla będzie wycofanych!

Według zgromadzonych przez URE danych, w podziale planowanych do wycofania mocy wytwórczych ze względu na wykorzystywane paliwo podstawowe, największy udział (64,8%) stanowią jednostki wytwórcze opalane węglem kamiennym. Na kolejnym miejscu znalazły się jednostki opalane węglem brunatnym (28,9%). W zestawieniu do mocy wytwórczych do wycofania znalazła się też energetyka wodna (0,01%) i biomasa (1,15%).

URE

Wycofywane moce wytwórcze w latach 2018-2032 według technologii paliwowej. Źródło: URE

Wśród głównych przyczyn wycofań jednostek wytwórczych wytwórcy wskazali: niespełnienie norm emisyjnych (21,93 %) i zużycie techniczne (58,32%).

Redakcja GLOBEnergia