Według Światowej Organizacji Meteorologicznej było to piąte najcieplejsze lato w Europie.

Według danych EurObserv’ER zużycie ciepła w postaci stałej biomasy wzrosło o 1,1 Mtoe w 2017 r, czyli o 1,4% więcej niż w 2016 r. Łącznie zużycie stanowiło 79,9 Mtoe.

Wzrost odzyskiwania energii elektrycznej z biomasy stałej był wyższy w 2017 r. (2,9%), osiągając poziom 94,5 TWh. Napędzany był przez konwersję elektrowni węglowych w Wielkiej Brytanii, Finlandii i Danii.

Polska na 6-stym miejscu!

W 2017 r. zużycie energii pierwotnej pochodzącej z biomasy stałej było tuż poniżej progu 100 Mtoe. Jak pokazuje tabela, zużycie wzrosło o 1,7%, osiągając poziom 99,8 Mtoe, co oznacza wzrost o 1,6 Mtoe!

Poszczególne państwa członkowskie prezentują mieszany obraz, w niektórych z nich konsumpcja biomasy jest stała. Są to Polska (279 ktoe), Francja, w tym terytoria zamorskie (218 ktoe) i Węgry (117 ktoe). Natomiast najbardziej znaczące wzrosty można przypisać Włochom (521 ktoe), Wielkiej Brytanii (423 ktoe), Danii (401 ktoe) i Finlandii (285 ktoe).

Pod względem produkcji energii pierwotnej brutto i zużycia biomasy stałej Polska zajmuje szóste miejsce w Europie!

Szczegółowe dane przedstawiamy w tabeli poniżej.

2016 r. 2017 r.
Kraj Produkcja [Mtoe] Zużycie [Mtoe] Produkcja [Mtoe] Zużycie [Mtoe]
Niemcy 11,9 12,4 12,0 12,4
Francja 11,0 11,0 10,8 10,8
Szwecja 9,4 9,4 9,3 9,3
Finlandia 8,3 8,4 8,6 8,6
Włochy 7,2 8,4 7,7 9,0
Polska 6,4 6,6 6,2 6,3
Hiszpania 5,3 5,3 5,5 5,5
Austria 4,5 4,6 4,6 4,6
UK 3,7 6,2 4,3 6,7
Rumunia 3,6 3,6 3,6 3,6
Czechy 3,0 2,9  3,0  3,0
Portugalia 2,6 2,4 2,6 2,4
Węgry 2,4 2,4 2,3 2,3
Łotwa 2,1 1,3 2,0 1,4
Dania 1,7 2,8 1,7 3,2
Chorwacja 1,5 1,3 1,5 1,3
Estonia 1,5 1,0 1,5 1,0
Holandia 1,4 1,2 1,4 1,2
Litwa 1,2 1,2 1,3 1,4
Belgia 1,3 2,1 1,2 2,0
Bułgaria 1,1 1,1 1,1 1,1
Słowacja 0,8 0,8 0,8 0,8
Grecja 0,8 0,9 0,8 0,9
Słowenia 0,6 0,6 0,6 0,6
Irlandia 0,2 0,3 0,2 0,3
Luksemburg 0,1 0,1 0,1 0,1
Cypr 0,0 0,0 0,0 0,0
Malta 0,0 0,0 0,0 0,0
Łącznie 93,7 98,2 94,8 99,8

Produkcja energii pierwotnej i zużycie brutto biomasy stałej w kraju. Źródło: EurObserv’ER 2018

 

Źródło: EurObserv’ER 2018

Redakcja GLOBEnergia