Aktualności Aktualności

Raport Ekologiczny BOŚ Bank już dostępny

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Efektywność energetyczna, termomodernizacja, odnawialne źródła energii, redukcja niskiej emisji – krajowe inwestycje realizowane w ramach każdej z tych dziedzin od 1991 r. wspierane były przez BOŚ Bank.

Do końca 2016 r. wartość wszystkich przedsięwzięć proekologicznych zrealizowanych przy współudziale finansowym BOŚ sięgnęła 50 mld zł. Łączna wartość kredytów udzielonych przez Bank w tym czasie wyniosła 18,6 mld zł, a liczba zrealizowanych inwestycji przekroczyła 59 tys.

prosument, dofinansowanie

W ostatnich latach w puli inwestycji proekologicznych współfinansowanych przez BOŚ coraz większy udział mają przedsięwzięcia z zakresu efektywności energetycznej. Są tą zarówno inwestycje w sektorze ciepłowniczym, jak budowa i modernizacja kotłowni (w tym także projekty realizowane w budownictwie rodzinnym), instalacje odnawialnych źródeł energii, budownictwo zrównoważone (BOŚ w 2017 r. zapowiedział np. wsparcie kredytowe budowy domów drewnianych o konstrukcji szkieletowej).

– Bank istotnie angażuje się w nowe obszary biznesu, aktywnie odpowiada na potrzeby rynku. Wsparcie przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej, wprowadzanie nowych rozwiązań produktowych wspierających projekty z obszaru szeroko pojętej ekologii i zrównoważonego rozwoju biznesu to jedne z kluczowych kierunków opisanych w Ramowej Strategii Rozwoju Banku Ochrony Środowiska na lata 2016 – 2020. Działania te wpisują się ponadto w inicjatywy ujęte w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Premiera Morawieckiego – mówi Bogusław Białowąs, p.o. Prezesa Zarządu BOŚ. – Jako polski Bank jesteśmy dedykowani do silnego zaangażowania w przedsięwzięcia rozwojowe w skali całego kraju – dodaje.

Tylko w 2016 r. zostało sfinalizowanych ponad 2,5 tys. proekologicznych inwestycji współfinansowanych przez BOŚ. Ich łączna wartość wyniosła 4 mld zł. W tym samym okresie Bank zawarł ponad 1,4 tys. nowych transakcji z „pierwiastkiem eko” w tle o łącznej wartości przekraczającej 1 mld zł.

Współpraca BOŚ Bank

Działalność BOŚ na rynku przedsięwzięć proekologicznych wyróżnia także ścisła współpraca
z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Lasami Państwowymi.

Istotne są także działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu realizowane zarówno przez sam Bank, jak i powołaną przez niego Fundację BOŚ. Na początku 2017 r. Bank Ochrony Środowiska ruszył z projektem „Klony” – czyli cyklem regionalnych, uroczystych spotkań z Klientami, podczas których wyróżniał tych przedsiębiorców, którzy nie tylko stawiają na efektywność prowadzonego biznesu, ale i funkcjonują w harmonii ze środowiskiem naturalnym. Podczas 11 uroczystości wyróżnienia trafiły do ponad 50 podmiotów. Szereg ogólnopolskich projektów prowadzi również Fundacja BOŚ, wśród nich warto wymienić m.in. „Postaw na Słońce” – kampanię edukacyjną promującą mikroinstalacje OZE, „Zieloną Ławeczkę” – akcję dot. zazieleniania przestrzeni miejskiej, „Brudno Tu” – inwentaryzację dzikich wysypisk w Polsce.

Więcej szczegółowych informacji na temat trendów proekologicznych w Polsce, projektów zrealizowanych przy udziale Banku Ochrony Środowiska i działań Fundacji BOŚ można znaleźć w najnowszym Raporcie Ekologicznym – www.bosbank.pl.

Źródło: BOŚ Bank