Ćwierć miliona pomp ciepła do 2020 roku – Raport PORT PC 2017

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

notowania PV

Powstał on jako wynik prowadzonych regularnie od ponad 6 lat badań i szczegółowych analiz sprzedaży pomp ciepła w Polsce i w Europie. Obserwacje te pozwoliły na opracowanie aktualnej sytuacji rynkowej w 2016 roku oraz przedstawienie prognoz rozwoju wykorzystania technologii do roku 2030. Premiera liczącego 40 stron raportu odbędzie się  w dniu 26.10.2017 w trakcie VI Kongresu PORT PC w Warszawie.

Dwa warianty: realistyczny i optymistyczny

W raporcie obok szczegółowych danych dotyczących sprzedaży pomp ciepła w 2016 roku, czytelnicy znajdą również prognozy rozwoju rynku do 2030 roku, przedstawione w dwóch wariantach: realistycznym i optymistycznym.

Prognozy PORT PC dotyczące rynku pomp ciepła do 2020 roku

pompy ciepła
Prognozy PORT PC dot. rynku pomp ciepła do 2020 r.

Przykładowo, w ramach wariantu optymistycznego, autorzy raportu zakładają, że do 2020 r, nastąpi trzykrotny wzrost ilości montowanych pomp ciepła w Polsce typu powietrze-woda (p. wykres poniżej). Wg prognozy PORT PC łączna, zakumulowana liczba pracujących pomp ciepła przekroczy ćwierć miliona urządzeń w 2020 roku. To oznacza, że w przypadku pomp ciepła do centralnego ogrzewania, nastąpi podwojenie zasobu urządzeń w Polsce z 70.000 szt (2016 r.) do prawie 140.000 urządzeń w 2020r. Wg prognozy w wariancie optymistycznym łączna ilość produkowanej energii z OZE przez pompy ciepła w Polsce w 2020 roku wynosić będzie ok. 272 kToe/rok (ok. 2,5% celu OZE na 2020r. w ramach Krajowego Planu Działań na rzecz OZE). W tym wariancie szacowana łączna, maksymalna moc grzewcza zainstalowanych pomp ciepła wynieść może 2,33 GW.

W raporcie PORT PC przedstawione są również aktualne bariery rozwoju rynku. Wskazano także przyczyny nadzwyczaj dynamicznego wzrostu rynku powietrznych pomp ciepła w ostatnich latach. Zawarto także rekomendacje stowarzyszenia dotyczące działań zapewniających optymalny rozwój branży.

W dokumencie dodatkowo dokonano analizy dostępnych w Polsce taryf elektrycznych. Szczególnie uwzględniono rekomendowane rozwiązania taryfowe zarówno do pomp ciepła, jak i dla wszystkich innych elektrycznych urządzeń grzewczych.

Rynek pomp ciepła w Polsce z roku na rok odnotowuje wzrost

Wszystko wskazuje na to, że będzie tak również w najbliższych latach. Czynnikami wzrostu, które w najbliższym czasie mogą odegrać istotną rolę w kształtowaniu rynku tych urządzeń z całą pewnością są działania mające na celu rozwiązanie problemu tzw. „niskiej emisji” w Polsce. Jednym z nich jest koncepcja elektryfikacji systemów ogrzewania wspierana przez Komisję Europejską w ramach tzw. „Pakietu Zimowego”. Zamiana kotłów niespełniających wymogów emisyjnych na pompy ciepła, jest rozwiązaniem szczególnie wspieranym i stosowanym w walce ze smogiem przez rząd chiński np. w Pekinie. Innym ważnym czynnikiem wpływającym na rynek pomp ciepła jest system upustu. Specjalny system rozliczania wyprodukowanej energii np. z domowych paneli fotowoltaicznych. Promuje on zużycie własne energii i stosowanie głównie powietrznych pomp ciepła.

Warto też zauważyć bardzo intensywne działania czołowych producentów urządzeń grzewczych w zakresie badań, rozwoju konstrukcji i produkcji pomp ciepła, które stały się się już kluczowymi produktami w strategiach średnioterminowych i długoterminowych wielu firm działających w tej branży.

Raport stanowi niezwykle przydatne narzędzie do planowania zmian w sektorze elektroenergetycznym. Prowadzi on do dekarbonizacji oraz ograniczenia niskiej emisji przy jednoczesnym racjonalnym korzystaniu z coraz bardziej ograniczonych zasobów naturalnych naszego kraju. Jest również źródłem informacji dla firm działających w branży grzewczej stanowiąc wytyczne do ich dalszego rozwoju. A dla wszystkich tych, którym zależy na poprawie jakości powietrza w Polsce – gotowym rozwiązaniem problemu.

Opracowanie w wersji drukowanej będzie przekazane wszystkim uczestnikom VI Kongresu PORT PC. Odbędzie się on 26 października jako jedno z wydarzeń towarzyszących Międzynarodowym Targom Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej Renexpo w Warszawie. W przygotowaniu jest także anglojęzyczna wersja raportu, która dostępna będzie na początku grudnia 2017.

Źródło: PORT PC

Zobacz również