Polski rynek fotowoltaiczny jest bardzo młody. Z tego względu stawia przed uczestnikami szereg wyzwań.

 
Z myślą o tworzeniu klimatu do rozwoju polskiej branży fotowoltaicznej i promocji energetyki słonecznej powstało Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV.
Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV jest pozarządową organizacją, której głównym celem jest propagowanie oraz stymulacja rozwoju energetyki opartej o systemy fotowoltaiczne w Polsce.
• Jednymi z pierwszych zadań jakie wyznaczyliśmy sobie jako organizacja jest praca nad wytycznymi dla programów funkcjonalno-użytkowych w zakresie inwestycji PV.
• Opracowujemy katalog zmian koniecznych w programie PROSUMENT. Chcielibyśmy zwrócić szczególną uwagę funduszu, że obecnie wiele wymagań jest nieżyciowych i jest w dużej mierze fikcją literacką – na tym polu mamy silne poparcie branży szczególnie małych i średnich firm.
• Co więcej, pracujemy nad stworzeniem jednego standardu dla przyłączania mikroinstalacji dla wszystkich OSD.
Dotychczasowe prace Stowarzyszenia zostaną przedstawione na I Kongresie Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej Polska PV, www.globenergia.pl/kongrespv na który już dzisiaj serdecznie Państwa zapraszamy. Podczas Kongresu przeprowadzona zostanie dyskusja panelowa na temat dalszych działań podejmowanych przez Stowarzyszenie.
Branża fotowoltaiczna to szerokie spektrum firm i osób prywatnych, w którym można odnaleźć zarówno producentów, dystrybutorów, generalnych wykonawców, instalatorów jak i hobbystów. Celem Stowarzyszenia jest stworzenie platformy w ramach, której każdy z uczestników rynku będzie miał możliwość wpływać na jego rozwój.

Razem stwórzmy warunki do rozwoju rynku fotowoltaicznego w Polsce!
Jesteśmy dla branży! Walczymy o słoneczne jutro!


Kontakt do Stowarzyszenia POLSKA PV:
Kamil Adamczyk
adres e-mail biuro@polskapv.pl
tel. +48 12 654 52 12
logo SBF POLSKA PV