RE100, zapoczątkowany w 2014 roku, jest rozwijającym się globalnym ruchem, zrzeszającym najbardziej wpływowe na świecie firmy, które zobowiązały się do osiągnięcia celu 100% energii z OZE. Roczny raport RE100 Annual Report podkreśla szybkie tempo, z jakim korporacje dokonują transformacji w kierunku odnawialnych źródeł energii.

Raport podaje, że:

  • zapotrzebowanie firm członkowskich wynosi obecnie około 107 TWh energii z OZE w skali rocznej, co z grubsza równa się rocznej ilości energii konsumowanej w takim kraju, jak Holandia,
  • odnotowano szybszy progres w kierunku osiągnięcia celu 100% energii z OZE, np. bank inwestycyjny Goldman Sachs zwiększył produkcję elektryczności z OZE z 14%  w 2014 r. do aż 86% w 2015 r., norweska firma Elopak – analogicznie z 18% do 86%, zaś szwedzka firma odzieżowa H&M z 27% do 78%,
  • energia elektryczna zużywana przez europejskich członków inicjatywy RE100 prawie w całości pochodzi z OZE (14,4 TWh w 2015 r.),
  • prawie 1/4 zużycia energii elektrycznej przez członków RE100 z Chin pochodzi z OZE (0,4 TWh w 2015 roku),
  • mniej więcej 1/10 zużycia energii elektrycznej przez członków RE100 w Indiach przypada na OZE (0,1 TWh w 2015 r.),
  • pośród 34 członków RE100 wykorzystanie OZE do generacji prądu na własny użytek zachodzi przy zastosowaniu w głównej mierze technologii PV oraz instalacji wiatrowych,
  • sektor telekomunikacyjny jest najbliżej osiągnięcia celu 100% energii z OZE (97% w 2015 r.).

Członkowie RE100 już teraz mogą dostrzec korzyści płynące z przejścia na energię ze źródeł odnawialnych – od oszczędności finansowych oraz większej kontroli nad kosztami związanymi z energią, po osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju i wzmocnienie swojej reputacji. Przykładowo amerykański koncern motoryzacyjny General Motors odnotował oszczędności w wysokości 5 mln $ rocznie dzięki wykorzystaniu OZE.

Od USA, aż po Chiny, krajobraz globalnej energii zmienia się na naszych oczach – mówi CEO CDP – Paul Simpson.

Raport RE100 pokazuje, że zmiana ta w dużej mierze zachodzi dzięki wzrastającemu zapotrzebowaniu na energię odnawialną przez światowe korporacje.

Ten istotny sygnał rynkowy powinien ośmielić inwestorów do przeniesienia swojego kapitału i zachęcić polityków do zapewnienia odpowiedniego środowiska dla rozwoju OZE.

Opracowano na podstawie: Sustainable Brands