Na terenie gminy Pruszcz Gdański zamontowane zostały 103 punkty świetlne w technologii LED. Każdy z nich posiada moc od 26W do 63W.

 
Zainstalowane zostały na dotychczas nieoświetlonych odcinkach dróg. Najwięcej lamp powstało w Jagatowie, bo aż 56. Następnie w Rotmance – 22 sztuki, Wiślince – 13 i po 6 sztuk w Juszkowie i Łęgowie. Władze gminy zakładają, że rocznie każda lampa świecić będzie 4024 godziny. Zastosowanie oświetlenia w technologii LED spowoduje ograniczenie rocznego zużycia energii na poziomie 15 MWh, co z kolei przyczyni się do redukcji o 13 ton dwutlenku węgla. 
 
Projekt w gminie Pruszcz Gdański uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu „Oszczędne Oświetlenie Pomorza” ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Celem konkursu było ograniczenie emisji dwutlenku węgla poprzez dofinansowanie przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną systemów oświetlenia przestrzeni publicznej. Adresowany był do jednostek samorządu terytorialnego z województwa pomorskiego, ich jednostek budżetowych, innych podmiotów ze 100% udziałem jednostek samorządu terytorialnego oraz uczelni publicznych. Można było zgłosić zadania dotyczące kompleksowej modernizacji lub budowy systemu oświetlenia ciągów komunikacyjnych przy zastosowaniu technologii LED.
 
Na terenie gminy Słupsk, w ramach konkursu „Oszczędne Oświetlenie Pomorza”, zamontowanych zostało 65 lamp drogowych z energooszczędnymi oprawami LED. Rocznie o 14 ton zmniejszyła się emisja dwutlenku węgla do atmosfery. Inne korzyści to poprawa bezpieczeństwa na drogach i ciągach pieszych, niższe rachunki za energię elektryczną. 
W konkursie „Oszczędne Oświetlenie Pomorza” udział wzięła także gmina Trąbki Wielkie. W trzech miejscowościach – Trąbkach Wielkich, Kaczkach i Sobowidzu – zamontowane zostały 94 lampy. Przed rozpoczęciem inwestycji, teren ten był nieoświetlony. 
 
W gminie Kolbudy 26 lamp typu LED postawionych zostało przy drodze gminnej Pręgowo – Bielkówko. Każda z nich ma moc 78W.
W gminie Stara Kiszewa oświetlenie drogowe zamontowane zostało w dwóch miejscowościach – Konarzyny i Olpuch. W sumie postawione zostały 33 lampy. To pierwsza taka inwestycja w tej gminie.
 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach konkursu „Oszczędne Oświetlenie Pomorza” dofinansował 14 projektów. Poza omówionymi inwestycjami, wsparcie finansowe otrzymała także gmina Gdańsk, Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Gdańsku, gmina Gdynia, Subkowy, Jastarnia, Potęgowo, Gardeja, Kobylnica i Kwidzyn. Łączna kwota dofinansowania wyniosła 738 500 zł. W sumie na terenie województwa pomorskiego zamontowanych zostało 628 punktów świetlnych. Spowodowało to ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery o 112 ton rocznie.
 
Źródło: WFOŚiGW w Gdańsku